Zahájení školního roku 2018/2019

15.8.2018 13:29

Zahájení školního roku 2018/2019


                                                                         ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019


1.    Zahájení školního roku bude v PONDĚLÍ  3. září 2018.

2.    Žáci 2. – 9. tříd odejdou v 7,45 hod. pod vedením svých třídních učitelů do šaten a tříd.

3.    Žáci 1. tříd s rodiči odejdou v 7,55 hod. pod vedením svých třídních učitelů do átria, kde bude provedeno slavnostní zahájení školního roku. V případě nepříznivého počasí by zahájení pro 1. třídy proběhlo ve školní jídelně.
Po slavnostním zahájení odchází děti s rodiči do svých tříd. Proběhne informační schůzka s třídní učitelkou a vychovatelkou. První školní den končí pro l. třídu v 10,00 hodin.

4.    Nově příchozí žáci (netýká se 1. tříd) se budou hlásit v kanceláři školy, kde je odpovědná osoba přivítá a zavede do třídy.

5.    Ukončení vyučování  3. z á ř í :
       1.    třídy – v 10,00 hod.
       2.- 9. třídy – v 9,40 hod.
              
             O b ě d y  pro nedružinové děti se budou vydávat:
I.    stupeň –  11,30 – 12,00 hod.
II.    stupeň – 12,00 – 12,30 hod.
   

6. Ukončení vyučování  4. z á ř í :
             1.    třídy – v 10,45 hod. (platí také 5. - 7. září)
             2. – 5. třídy – v 11,40 hod.
             6. – 9. třídy – ve 12,35 hod.
    
7.  Provoz  školní družiny začíná 3. 9. v 06,30 hodin.