Den Země na ZŠ Labská

10.5.2019 20:18

Den Země na ZŠ Labská


Pondělí 29. dubna patřilo na naší škole problematice environmentální výchovy. Žáci jak prvního tak druhého stupně se připojili ke Dni Země a prostřednictvím projektového dne se tomuto tématu celý den věnovali. Pro děti bylo připraveno 15 stanovišť, kde se pod vedením pedagogů z obou stupňů dozvěděly vždy něco zajímavého k problematice a za pomoci spolužáků z vyšších ročníků plnily úkoly, které se tématu na daném stanovišti týkaly. Jen namátkou se děti seznámily s problematikou vody a jejího nedostatku, s otázkou ohrožených zvířat, možnostmi získávání energie nebo dnes již základní problematikou správné recyklace odpadů. 

Celý den si užily nejen děti z prvního stupně, ale myslím, že i jejich spolužáci ze stupně druhého, kteří byli nejen pomocníky na jednotlivých stanovištích a průvodci skupinek mladších žáků, ale také se účastnili tematických pracovních dílen na 2. stupni.

Projektový den Země se vydařil a myslím, že jsme si z něj všichni odnesli něco nového, nejen děti, ale i my pedagogové.