Mezinárodní den vody ve 3.A

26.3.2019 23:30

Mezinárodní den vody ve 3.A


Děti ze 3.A se v pátek 22.3.2019 připojily k Mezinárodnímu dni vody a v rámci výuky a odpolední družiny se věnovaly tématu vody. Rozděleni do tříčlenných skupin samy zpracovaly dílčí témata, která jim zadala paní učitelka a na závěr si je navzájem prezentovaly. Všechny hotové projekty si mohou ostatní prohlédnout na nových nástěnkách vedle třídy.

Projektový den si děti velmi užily a práce, které vytvořily, stojí za to.