Prvňáčci objevují krásy podzimní přírody

11.10.2018 16:18

Prvňáčci objevují krásy podzimní přírody


Využili jsme slunečného počasí babího léta a vydali se v rámci předmětu prvouky přímo do lesa. Zde děti poznávaly stromy, houby, rostliny...  Zcela určitě však největším zážitkem bylo setkání s živými daňky, veverkou, kachnami a divočáky.