Školní ples

28.2.2019 16:40

V pátek 22. 2. 2019 se na naší škole uskutečnil školní ples, který se nesl v duchu první republiky.


Tímto plesem jsme se po sedmi letech vrátili k dlouhodobé tradici konání plesů. Zúčastnili se ho učitelé, vychovatelky, školníci, rodiče žáků i zástupci z obce. Bohužel se ze zdravotních důvodů nemohl dostavit pan starosta Mgr. Vladan Krásný, který nás alespoň nechal pozdravovat.

Na přípravách plesu se podílelo mnoho lidí. Za krásnou a stylovou výzdobu školní jídelny vděčíme nejen našim žákům, ale i vyučujícím a pánům školníkům. Samotný ples byl zahájen proslovem našeho pana ředitele Mgr. Michala Dlouhého, který následně předal slovo bývalému dlouholetému panu řediteli Mgr. Lubomíru Strnadovi. Následovalo předtančení taneční skupiny Komety Brno.

V průběhu večera se o hudební doprovod postarala kapela Breezband orchestr J. Suchého, jejíž repertoár byl sestaven ze skladeb nesoucích se v retro stylu. Postupem večera kapela roztančila celý parket a nadšené ohlasy tanečníků si vynutily hodinový přídavek.