Výlet do Slezska

30.10.2018 10:00

Žáci 9. ročníků navštívili Slezsko


Vybraní žáci 9. ročníků minulý týden navštívili Slezsko. Během dvoudenního pobytu si mohli prohlédnout Památník II. světové války v Hrabyni, opevnění v Darkovičkách a hornické muzeum Landek Park.