Dušičkové dopoledne v centru Brna

5.11.2017 18:13

K přelomu října a listopadu v posledních letech již neodmyslitelně patří halloweenské radovánky. Stejně tak i letos se na naší škole procházely nejrůznější strašidelné bytosti a užili jsme si spoustu legrace i v naší 5.C.


K přelomu října a listopadu v posledních letech již neodmyslitelně patří halloweenské radovánky. Stejně tak i letos se na naší škole procházely nejrůznější strašidelné bytosti a užili jsme si spoustu legrace i v naší 5.C.

Bohužel se zapomíná na typicky český svátek známý jako Památka zesnulých, který připadá na 2. listopadu. Ne tak v naší třídě. V ten den jsme se vydali do centra Brna, kde jsme si nejen připomněli nejznámější historické památky, ale hlavně jsme se zaměřili na méně obvyklé aktivity. Navštívili jsme strašidelné podzemí pod Zelným trhem a také Kapucínskou hrobku. Hlavním smyslem bylo připomenutí pomíjivosti pozemského bytí a uvědomění si významu zachování úcty k zemřelým předkům. Dětem se výlet velmi líbil a navíc jim přinesl pestrou směs strašidelné zábavy i hlubšího poučení.

Kateřina Ježová, třídní učitelka 5.C