Preventivní program pro žáky druhého stupně na Labské

31.10.2014 09:32

     Dne 1. října proběhl na naší škole preventivní program pod názvem EXIT Tour. Akce se zúčastnili žáci 7. - 9. ročníků. Program se skládal ze dvou částí. Hlavní náplní byly zajímavé přednášky. Každá třída absolvovala dva 1,5 hodinové přednáškové bloky se zkušenými lektory. Témata byla volena podle věku  a vždy žáky seznámila s možnými riziky v různých oblastech života – např. nebezpečí spojená s užíváním internetu, zneužití informací, závislosti na počítačových hrách nebo prevence onemocnění AIDS a jinými pohlavně přenosnými chorobami.


     Dne 1. října proběhl na naší škole preventivní program pod názvem EXIT Tour. Akce se zúčastnili žáci 7. - 9. ročníků. Program se skládal ze dvou částí. Hlavní náplní byly zajímavé přednášky. Každá třída absolvovala dva 1,5 hodinové přednáškové bloky se zkušenými lektory. Témata byla volena podle věku  a vždy žáky seznámila s možnými riziky v různých oblastech života – např. nebezpečí spojená s užíváním internetu, zneužití informací, závislosti na počítačových hrách nebo prevence onemocnění AIDS a jinými pohlavně přenosnými chorobami. Před začátkem a po skončení přednášek získali žáci motivaci a pobavili se při vystoupení rockové kapely Fusion tvořené mladými hudebníky z USA a Británie.

     Žáci měli  možnost setkat se na jednom z workshopů akce EXIT tour s panem Tomášem Graumannem a jeho životním příběhem. Tomáš Graumann, jehož rodina v době 2. světové války žila v Brně, byl jako 9leté dítě  účastník transportu  Nikolase Wintona, díky kterému na rozdíl od zbytku rodiny přežil válku. Přestože je panu Graumannovi  už 83 let, je stále v plné síle a dokázal velmi poutavě vyprávět o věcech, které nejen děti, ale i my dospělí známe jen z hodin dějepisu. Vyprávění bylo v angličtině s překladem a žáci si tak užili nejen „živou“ historii, ale také procvičili své schopnosti  v angličtině. Podle reakcí  na místě i při rozboru s žáky po akci můžeme s jistotou říci, že to pro ně byl nezapomenutelný zážitek.