Terénní cvičení v Jedovnicích

15.5.2018 12:00

zážitková výuka


 V termínu od 9. do 11. května se žáci 7. ročníků zúčastnili terénního cvičení v Jedovnicích. V rámci tohoto cvičení se učili poznávat vybrané druhy rostlin, zjišťovali diverzitu v jednotlivých ekosystémech, učili se orientovat v mapě, navštívili Rudické propadání, mlýn a lom v Rudici.