Terezín a Kutná Hora

24.10.2017 17:48

V dnech 9. – 10. 10. se žáci devátých tříd zúčastnili zájezdu do Terezína v rámci dotačního projektu ministerstva školství, který umožňuje pokrýt náklady na návštěvu českých muzeí a památníků. Žáci absolvovali v Terezíně celodenní seminář, během kterého se nejprve seznámili se stručnou historií pevnosti, následně si v rámci komentované prohlídky prošli město, ve kterém bylo za druhé světové války zřízeno židovské ghetto a na závěr navštívili Malou pevnost, která sloužila jako vězení pražského gestapa.


V dnech 9. – 10. 10. se žáci devátých tříd zúčastnili zájezdu do Terezína v rámci dotačního projektu ministerstva školství, který umožňuje pokrýt náklady na návštěvu českých muzeí a památníků. Žáci absolvovali v Terezíně celodenní seminář, během kterého se nejprve seznámili se stručnou historií pevnosti, následně si v rámci komentované prohlídky prošli město, ve kterém bylo za druhé světové války zřízeno židovské ghetto a na závěr navštívili Malou pevnost, která sloužila jako vězení pražského gestapa. Druhý den při zpáteční cestě navštívili Kutnou Horu, kde absolvovali komentovanou prohlídku Kostnice v Sedlci a chrám sv. Barbory a mincovnu Vlašský dvůr, které jsou zařazené na seznamu světového dědictví UNESCO.