Dle vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, jsou žáci zařazováni do stravovacích kategorií podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce a to  od 1. 9. do 31. 8. následného roku. Finanční normy na potraviny ( cena oběda) u jednotlivých kategorií mohou být během školního roku upraveny vzhledem ke zvyšování cen potravin.

Kategorie Stravné dotované Stravné v době nemoci žáka Gramáž masa
7-10 let 25 Kč 49 Kč 0,06 Kg
11-14 let 28 Kč 52 Kč 0,07 Kg
15 a více let 32 Kč 56 Kč 0,09 Kg
cizí strávnící - 56 Kč 0,09 Kg

Dle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, má dítě nárok odebírat dotované školní stravování pouze v době pobytu ve škole. V době nemoci má dítě nárok na oběd pouze první den nemoci, další dny je nutno odhlásit. Pokud strávník odebírá stravu v době nepřítomnosti ve škole, musí uhradit plnou cenu obědů (tzn. včetně režijních a mzdových nákladů).

Způsoby platby

  1. Hotově – je možno platit na přepážce u školní jídelny v úřední hodiny, které jsou uvedeny níže.
  2. Složenkou – vystavuje se na požádání.
  3. Trvalým příkazem – číslo bankovního účtu školní jídelny : 41238621/0100. Při platbě bankou je nutné uvést variabilní symbol strávníka, který zjistíte na uvedených kontaktech. Při změně čísla Vašeho účtu Vás žádáme o nahlášení.
    Žádáme rodiče, aby si zřídili trvalý příkaz a předešli tak nepříjemnostem s pozdní platbou. Platby bankou, složenkou je vhodné zadávat k 15. dni v měsíci na měsíc následující.