Dle vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, jsou žáci zařazováni do stravovacích kategorií podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce a to  od 1. 9. do 31. 8. následného roku. Finanční normy na potraviny ( cena oběda) u jednotlivých kategorií mohou být během školního roku upraveny vzhledem ke zvyšování cen potravin.

Kategorie Stravné dotované Stravné v době nemoci žáka Gramáž masa
7-10 let 32 Kč 67 Kč 0,06 Kg
11-14 let 35 Kč 70 Kč 0,07 Kg
15 a více let 39 Kč 74 Kč 0,09 Kg
cizí strávnící - 74 Kč 0,09 Kg

Dle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, má dítě nárok odebírat dotované školní stravování pouze v době pobytu ve škole. V době nemoci má dítě nárok na oběd pouze první den nemoci, další dny je nutno odhlásit. Pokud strávník odebírá stravu v době nepřítomnosti ve škole, musí uhradit plnou cenu obědů (tzn. včetně režijních a mzdových nákladů).

Způsoby platby"

Stravné lze hradit pouze bezhotovostně - žádáme rodiče,aby si zřídili trvalý příkaz a předešli tak nepříjemnostem s pozdní platbou.Platby bankou je vhodné zadávat k 15. dni v měsíci na měsíc následující.Číslo bankovního účtu školní jídelny je :

41238621/0100.Při platbě bankou je nutné uvést variabilní symbol strávníka,který zjistíte na uvedených kontakech. Při změně vašeho čísla účtu vás žádáme o nahlášení. Prosíme rodiče, aby zadali trvalý příkaz pro daný školní rok od srpna do května.