Organizace školního roku 2018/2019

 

Vyučování bude zahájeno                                  v      pondělí     3. září 2018

 

Vyučování v 1. pololetí bude ukončeno            ve      čtvrtek    31. ledna 2019

 

Vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno           v     pátek       28. června 2019

 

P R Á Z D N I N Y

 

Podzimní:               29.  a  30. října 2018

 

Vánoční:                22. prosince 2018  až  2. ledna 2019

                              Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019

 

Pololetí:                 1. února  2019

 

Jarní:                     11. února - 17. února 2019

 

Velikonoční:           18. dubna 2019

 

Hlavní prázdniny:    29. června - 1. září 2019

 

T Ř Í D N Í    S CH Ů Z K Y

 

3. září 2018:                 9,00 hodin (pouze pro rodiče žáků 1. tříd)

10. září 2018:              17,30 hodin

19. listopadu 2018:     17,30 hodin

7. ledna 2019:            16,30 - 19,00 hodin (konzultační hodiny)

15. dubna 2019:         16,30 - 19,00 hodin (konzultační hodiny)

3. června 2019:          17,30 hodin