Organizace školního roku 2023/2024

 

Vyučování bude zahájeno                                 v pondělí 4. září 2023

 

Vyučování v 1. pololetí bude ukončeno            ve   středu 31. ledna 2024

 

Vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno           v pátek 28. června 2024

 

P R Á Z D N I N Y

 

Podzimní:                 26.  a  27. října 2023

 

Vánoční:                  23. prosince 2023  až  2. ledna 2024

                                 Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024

 

Pololetní:                  2. února 2024

 

Jarní:                       5. až 11. února 2024

 

Velikonoční:             28. března 2024

 

Hlavní prázdniny:      29. června 2024 až 1. září  2024

 

T Ř Í D N Í    S CH Ů Z K Y

 

4. září 2023:                 9,00 hodin (pouze pro rodiče žáků 1. tříd)

11. září 2023:               17,30 hodin                      

20. listopadu 2023:     17,30 hodin

8. ledna 2024:             16,30 - 18,00 hodin (konzultační hodiny)

15. dubna 2024:         16,30 - 18,00 hodin (konzultační hodiny)

3. června 2024:          17,30 hodin