Organizace školního roku 2022/2023

 

Vyučování bude zahájeno                                 ve      čtvrtek  1. září 2022

 

Vyučování v 1. pololetí bude ukončeno            v       úterý    31. ledna 2023

 

Vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno           v     pátek     30. června 2023

 

P R Á Z D N I N Y

 

Podzimní:                 26.  a  27. října 2022

 

Vánoční:                  23. prosince 2022  až  2. ledna 2023

                                 Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023

 

Pololetní:                  3. února 2023

 

Jarní:                       13. až 19. března 2023

 

Velikonoční:             6. dubna 2023

 

Hlavní prázdniny:      1. července 2023 až 31. srpna 2023

 

T Ř Í D N Í    S CH Ů Z K Y

 

1. září 2022:                  9,00 hodin (pouze pro rodiče žáků 1. tříd)

12. září 2022:               17,30 hodin                      

21. listopadu 2022:     17,30 hodin

9. ledna 2023:             16,30 - 18,00 hodin (konzultační hodiny)

17. dubna 2023:         16,30 - 18,00 hodin (konzultační hodiny)

5. června 2023:          17,30 hodin