Organizace školního roku 2021/2022

 

Vyučování bude zahájeno                                  ve.     středu   1. září 2021

 

Vyučování v 1. pololetí bude ukončeno            v       pondělí   31. ledna 2022

 

Vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno           v     středu     30. června 2022

 

P R Á Z D N I N Y

 

Podzimní:               27.  a  29. října 2021

 

Vánoční:                23. prosince 2021  až  2. ledna 2022

                              Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.

 

Pololetní:                 4. února 2022

 

Jarní:                     7. března 2022 až 13. března 2022

 

Velikonoční:           14. dubna 2022

 

Hlavní prázdniny:    1. července 2022 až 31. srpna 2022

 

T Ř Í D N Í    S CH Ů Z K Y

 

1. září 2021:                 9,00 hodin (pouze pro rodiče žáků 1. tříd)

9. září 2021:               17,30 hodin                      

22. listopadu 2021:     17,30 hodin

6. ledna 2022:            16,30 - 18,00 hodin (konzultační hodiny)

21. dubna 2022:         16,30 - 18,00 hodin (konzultační hodiny)

2. června 2022:          17,30 hodin