Organizace školního roku 2020/2021

 

Vyučování bude zahájeno                                  v      pondělí     1. září 2020

 

Vyučování v 1. pololetí bude ukončeno            ve      čtvrtek    28. ledna 2021

 

Vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno           v     středu     30. června 2021

 

P R Á Z D N I N Y

 

Podzimní:               29.  a  30. října 2020

 

Vánoční:                23. prosince 2020  až  3. ledna 2021

                              Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021

 

Pololetí:                 29. ledna 2021

 

Jarní:                     22. února 2021 až 28. února 2021

 

Velikonoční:           1. dubna 2021

 

Hlavní prázdniny:    1. července 2021 až 31. srpna 2021

 

T Ř Í D N Í    S CH Ů Z K Y

 

1. září 2020:                 9,00 hodin (pouze pro rodiče žáků 1. tříd)

7. září 2020:               17,30 hodin

                                 (17,00 hodin - třídní schůzky školní družiny v jednotlivých odděleních)

19. listopadu 2020:     17,30 hodin

7. ledna 2021:            16,30 - 18,00 hodin (konzultační hodiny)

19. dubna 2021:         16,30 - 18,00 hodin (konzultační hodiny)

3. června 2021:          17,30 hodin