Organizace školního roku 2018/2019

 

Vyučování bude zahájeno                                  v      pondělí     2. září 2019

 

Vyučování v 1. pololetí bude ukončeno            ve      čtvrtek    30. ledna 2020

 

Vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno           v     úterý      30. června 2020

 

P R Á Z D N I N Y

 

Podzimní:               29.  a  30. října 2019

 

Vánoční:                23. prosince 2018  až  3. ledna 2020

                              Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020

 

Pololetí:                 31. ledna 2020

 

Jarní:                     17. února 2020 až 23. února 2020

 

Velikonoční:           9. dubna 2020

 

Hlavní prázdniny:    1. července 2020 až 31. srpna 2020

 

T Ř Í D N Í    S CH Ů Z K Y

 

2. září 2019:                 9,00 hodin (pouze pro rodiče žáků 1. tříd)

9. září 2019:               17,30 hodin

                                 (17,00 hodin - třídní schůzky školní družiny v jednotlivých odděleních)

18. listopadu 2019:     17,30 hodin

9. ledna 2020:            16,30 - 18,00 hodin (konzultační hodiny)

20. dubna 2020:         16,30 - 18,00 hodin (konzultační hodiny)

4. června 2020:          17,30 hodin