Vážení rodiče, vítáme vás na stránkách naší školní družiny, která je nedílnou součástí školy. Rádi bychom se i nadále stali partnery nejen pro učitele, ale i pro vás, rodiče.

Klademe si za cíl v rámci volnočasových aktivit rozvíjet důležité osobní i sociální kompetence dětí s důrazem na jejich specifické nadání. Chceme děti vést k tvořivému myšlení, logickému uvažování i schopnosti řešit každodenní problémy.

Doufáme, že školní družina bude i nadále příjemným, vstřícným a rodině přátelským místem pro plnohodnotné trávení volného času vašich dětí.

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Školní družinu navštěvují žáci 1.stupně řádně zapsaní a po zaplacení příslušného poplatku.

Dle řádu školní družiny není možno uvolnit dítě ze školní družiny na telefonickou výzvu, sms zprávu ani email.

Vyzvedávání dětí se neuskutečňuje v době od 13.45 hod. do 15.hodin.

Vedoucí vychovatelka školní družiny - Hana Spěváková.

 

Žačátek školního roku je 4. 9. 2023

1. ročníky nastupují do školní družiny 5. 9. 2023

2. - 5. třídy nastupují 4. 9. 2023

 

Provoz školní družiny 6:30 - 17.00 hod.

Do ranní družiny příchod 6:30 - 7:30 hod.

Děti předány do vyučování v 7:40 hod.

Při 4.vyučovacích hodinách oběd 12:00 - 12.30 hod.

Při 5.vyučovacích hodinách oběd 13:00 - 13:30 hod.

Vyzvedávání dětí po obědě tj. ve 12:30 - 13:45 hod.

Do 15:00 hod. probíhá vlastní činnost školní družiny, vycházka.

Vyzvedávání dětí odpoledne 15:00 - 17.00 hod.

Zájmové kroužky probíhají od měsíce října (za úplatu).

Školní družina je za úplatu, která probíhá 2x ročně (září, leden).

V současné době je platba školní družiny 200,- Kč.

Formulář k doplnění odchodů dětí ze školní družiny bude předán 2. školní den všem družinovým dětem (rodiče žáků 1. tříd vyplní na třídní schůzce 4. 9. 2023).

 

Vyzvedávání dětí ze školní družiny:

Rodiče si mohou děti vyzvedávat podle Vnitřního řádu školní družiny:

* po ukončení vyučování svého dítěte

* po obědě oddělení, které dítě navštěvuje

* po 15. hodině

Vzhledem k nutnosti dobrého organizačního zajištění činnosti školní družiny je nezbytné, aby rodiče respektovali tyto časy. (Ve výjimečných případech lze domluvit změnu.)

 

Formuláře (omluvenka, odhláška, Vnitřní řád ŠD) naleznete v sekci "ke stažení".