Upozornění pro rodiče

Poplatek za ŠD pro školní rok 2023/2024 bude 200,-Kč za měsíc. Jakmile je dítě zapsáno a evidováno ve stavu školní družiny, musí být uhrazena částka za jeho pobyt. Částka je pevně stanovená, nekrátí se podle délky pobytu dítěte v družině. Rodiče budou včas informováni o zaplacení této častky ( třídní schůzky ).