ZÁPIS DO 1. TŘÍD

pro školní rok 2021/2022

 

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zápisy k povinné školní docházce se konají dle §36 odst. 4 školského zákona v období od 1. dubna do 30. dubna 2021.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy (školský zákon, vyhláška o základním vzdělávání a správní řád), které se v otázkách zápisu k povinné školní docházce v uplynulém roce nijak nezměnily.

Pro školní rok 2021/2022 nabízí naše škola 72 volných míst do 1. ročníku. 

1. Přednostně budou přijaty děti ze spádového obvodu školy

2. Dále děti s trvalým pobytem v Ostopovicích a Troubsku (spádové obvody od 6 . ročníku)

3. V případě nenaplnění kapacity budou přijaty děti z nespadových obvodů. 

4. Při překročení kapacity v bodech 2 a 3 bude o přijetí dětí do školního vzdělávání rozhodovat los

 

Informace o zprácování osobních údajů -  ZDE.

 

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ORGANIZACI ZÁPISU

(v souladu s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva před koronavirem a onemocněním COVID-19)

 

Termín podání žádostí:

 

čtvrtek 8. dubna 2021

 pátek 9. dubna 2021

 

 (nejpozději však možné podat do 30. dubna 2021 )

 

 

ZÁPIS SE USKUTEČNÍ BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ VE ŠKOLE

 

 

 1. Přijímání žádostí o příjetí

 

 1. Vygenerujte si žádost o příjetí ZDE (http://zapisdozs.brno.cz/)
 2. V oddílu „Sekce další nepovinné údaje…“ uveďte, zda máte zájem o školní družinu ŠD (pokud ještě nevíte, zadejte ANO, poté se rozhodnete)
 3. Žádost vyplňte, vytiskněte a !!!PODEPIŠTE!!!
 4. K žádosti přiložte KOPII rodného listu dítěte a dokladu totožnosti zákonného zástupce (občanský průkaz)
 5. Dokumenty doručte základní škole (↓)

 

ZPŮSOBY DORUČENÍ ŽÁDOSTI ŠKOLE:

 

 1. E-mailem s elektronickým podpisem (do předmětu zprávy zadejte „Žádost o příjetí – jméno a příjmení dítěte“), email: doskoly@zslabska.cz
 2. Datovou schránkou (6t3mjy6)
 3. Poštou jako doporučený dopis
 4. Osobně do schránky u hlavního vchodu školy v zalepené obálce
 5. Osobně do kanceláře školy v uvedené dny zápisu (V tyto dny bude u školy nachystán u budovy školy „fotokoutek“, kde je možné syna/dceru vyfotografovat):

8. dubna 2021 (12:30 – 16:00)

9. dubna 2021 (8:00 – 15:00)

             

 

VYDÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ PROBĚHNE DO 30 DNŮ OD PŘIJETÍ ŽÁDOSTI.

 

Sledujte webové stránky školy (sekce „pro předškoláky“, kde budou zveřejněny identifikátory rozhodnutí o příjetí a další pokyny pro vyzvednutí dokumentu).

 

 

 

 1. Přijímání žádosti o odklad povinné školní docházky

 

 1. Vygenerujte si žádost o příjetí ZDE (http://zapisdozs.brno.cz/)
 2. Žádost vyplňte, vytiskněte a !!!PODEPIŠTE!!!
 3. K žádosti přiložte KOPII rodného listu dítěte a dokladu totožnosti zákonného zástupce
 4. Dále přiložte:
 • Doporučení školského poradenského zařízení (SPC nebo PPP)
 • Doporučení odborného lékaře (dětského lékaře) či klinického psychologa
 1. Dokumenty doručte základní škole (↓)

 

ZPŮSOBY DORUČENÍ ŽÁDOSTI ŠKOLE:

 

 1. E-mailem s elektronickým podpisem (do předmětu zprávy zadejte „Žádost o příjetí – jméno a příjmení dítěte“), email: doskoly@zslabska.cz
 2. Datovou schránkou (6t3mjy6)
 3. Poštou jako doporučený dopis
 4. Osobně do schránky u hlavního vchodu školy v zalepené obálce
 5. Osobně do kanceláře školy v uvedené dny zápisu (V tyto dny bude u školy nachystán u budovy školy „fotokoutek“, kde je možné syna/dceru vyfotografovat):

8. dubna 2021 (12:30 – 16:00)

9. dubna 2021 (8:00 – 15:00)

 

 

VYŘÍZENÍ ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY PROBĚHNE DO 30 DNŮ OD PŘIJETÍ ŽÁDOSTI

 

V případě, že doporučení školského poradenského pracoviště nebo doporučení lékaře Vám bude teprve vydáno, je nutné o tom školu uvědomit a doručit je neodkladně po jejich vydání.

 

 

KONTAKTY:                       skola@zslabska.cz

 

                                             Základní škola, Brno, Labská 27, příspěvková organizace

      Labská 27/269, 625 00 Brno

      Telefon: +420 547 218 165

      Mobil: +420 777 246 767

 

ÚŘEDNÍ HODINY: Pondělí 8:00 - 12:00, Středa 12:00 – 16:00

 

 

 

 

 

K zápisu je nutné podat

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

(tuto žádost naleznete na http://zapisdozs.brno.cz,  od 1.3.2021 ).

 

Žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné vyjádření z PPP a dětského lékaře/klinického psychologa.

(tuto žádost naleznete na http://zapisdozs.brno.cz,  od 1.3.2021 )


 

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku.


Zájem o zápis do školní družiny, jejíž provoz bude od 6:30 do 17:00 hod., zapisujete rovněž v 

Žádosti o příjetí k základnímu vzdělávání.

Edukativně stimulační skupinky se v letošním roce kvůli epidemilogické situaci nekonají.

(více na www.zslabska.cz)


 

 

       

 

 

 


 

 


 

 

 


Desatero školáka