INFORMACE K ZÁPISU DO 1. tříd pro školní rok 2022/2023 BUDOU ZVEŘEJNĚNY V ÚNORU 2022.

Níže uvedené informace se týkají minulého školního roku a jsou tedy aktuálně neplatné


ZÁPIS DO 1. TŘÍD

pro školní rok 2021/2022

 

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zápisy k povinné školní docházce se konají dle §36 odst. 4 školského zákona v období od 1. dubna do 30. dubna 2021.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy (školský zákon, vyhláška o základním vzdělávání a správní řád), které se v otázkách zápisu k povinné školní docházce v uplynulém roce nijak nezměnily.

Pro školní rok 2021/2022 nabízí naše škola 72 volných míst do 1. ročníku. 

1. Přednostně budou přijaty děti ze spádového obvodu školy

2. Dále děti s trvalým pobytem v Ostopovicích a Troubsku (spádové obvody od 6 . ročníku)

3. V případě nenaplnění kapacity budou přijaty děti z nespadových obvodů. 

4. Při překročení kapacity v bodech 2 a 3 bude o přijetí dětí do školního vzdělávání rozhodovat los

 

Informace o zprácování osobních údajů -  ZDE.

 

Seznam přijatých identifikátorů žáků pro školní rok 2021/2022

 

1         1119533712       Přijato Běžné třídy
2 1245159684   Přijato Běžné třídy
3 1283089408   Přijato Běžné třídy
4 1955027168   Přijato Běžné třídy
5 2002710016   Přijato Běžné třídy
6 2027511808   Přijato Běžné třídy
7 2058786566   Přijato Běžné třídy
8 2383736448   Přijato Běžné třídy
9 2392603648   Přijato Běžné třídy
10 2427785344   Přijato Běžné třídy
11 2522408962   Přijato Běžné třídy
12 2590663552   Přijato Běžné třídy
13 2649359363   Přijato Běžné třídy
14 2766706688   Přijato Běžné třídy
15 2774594816   Přijato Běžné třídy
16 2905879045   Přijato Běžné třídy
17 3136536576   Přijato Běžné třídy
18 3260346882   Přijato Běžné třídy
19 3298504192   Přijato Běžné třídy
20 3317328384   Přijato Běžné třídy
21 3370605056   Přijato Běžné třídy
22 3636808704   Přijato Běžné třídy
23 3754476288   Přijato Běžné třídy
24 3757941248   Přijato Běžné třídy
25 3803184644   Přijato Běžné třídy
26 4068463872   Přijato Běžné třídy
27 4078742428   Přijato Běžné třídy
28 4245626883   Přijato Běžné třídy
29 4580517761   Přijato Běžné třídy
30 4624295296   Přijato Běžné třídy
31 4645577216   Přijato Běžné třídy
32 4694398976   Přijato Běžné třídy
33 4835177472   Přijato Běžné třídy
34 5612446721   Přijato Běžné třídy
35 5625190912   Přijato Běžné třídy
36 5640003584   Přijato Běžné třídy
37 5670365448   Přijato Běžné třídy
38 5732261376   Přijato Běžné třídy
39 5779552256   Přijato Běžné třídy
40 5827395841   Přijato Běžné třídy
41 5995364864   Přijato Běžné třídy
42 6061961664   Přijato Běžné třídy
43 6249413504   Přijato Běžné třídy
44 6420795136   Přijato Běžné třídy
45 6560215136   Přijato Běžné třídy
46 6635151364   Přijato Běžné třídy
47 6930291712   Přijato Běžné třídy
48 7030342656   Přijato Běžné třídy
49 7138283104   Přijato Běžné třídy
50 7173185289   Přijato Běžné třídy
51 7364368256   Přijato Běžné třídy
52 7529883600   Přijato Běžné třídy
53 7564405248   Přijato Běžné třídy
54 7808081408   Přijato Běžné třídy
55 7888719367   Přijato Běžné třídy
56 8138457691   Přijato Běžné třídy
57 8247760384   Přijato Běžné třídy
58 8321853446   Přijato Běžné třídy
59 8668442088   Přijato Běžné třídy
60 8684584964   Přijato Běžné třídy
61 8690200064   Přijato Běžné třídy
62 8745198084   Přijato Běžné třídy
63 9117514652   Přijato Běžné třídy
64 9150135424   Přijato Běžné třídy
65 9342494478   Přijato Běžné třídy
66 9633510912   Přijato Běžné třídy
67 9640614494   Přijato Běžné třídy

 

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ORGANIZACI ZÁPISU

(v souladu s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva před koronavirem a onemocněním COVID-19)

 

Termín podání žádostí:

 

čtvrtek 8. dubna 2021

 pátek 9. dubna 2021

 

 (nejpozději však možné podat do 30. dubna 2021 )

 

 

ZÁPIS SE USKUTEČNÍ BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ VE ŠKOLE

 

 

 1. Přijímání žádostí o příjetí

 

 1. Vygenerujte si žádost o příjetí ZDE (http://zapisdozs.brno.cz/)
 2. V oddílu „Sekce další nepovinné údaje…“ uveďte, zda máte zájem o školní družinu ŠD (pokud ještě nevíte, zadejte ANO, poté se rozhodnete)
 3. Žádost vyplňte, vytiskněte a !!!PODEPIŠTE!!!
 4. K žádosti přiložte KOPII rodného listu dítěte a dokladu totožnosti zákonného zástupce (občanský průkaz)
 5. Dokumenty doručte základní škole (↓)

 

ZPŮSOBY DORUČENÍ ŽÁDOSTI ŠKOLE:

 

 1. E-mailem s elektronickým podpisem (do předmětu zprávy zadejte „Žádost o příjetí – jméno a příjmení dítěte“), email: doskoly@zslabska.cz
 2. Datovou schránkou (6t3mjy6)
 3. Poštou jako doporučený dopis
 4. Osobně do schránky u hlavního vchodu školy v zalepené obálce
 5. Osobně do kanceláře školy v uvedené dny zápisu (V tyto dny bude u školy nachystán u budovy školy „fotokoutek“, kde je možné syna/dceru vyfotografovat):

8. dubna 2021 (12:30 – 16:00)

9. dubna 2021 (8:00 – 15:00)

             

 

VYDÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ PROBĚHNE DO 30 DNŮ OD PŘIJETÍ ŽÁDOSTI.

 

Sledujte webové stránky školy (sekce „pro předškoláky“, kde budou zveřejněny identifikátory rozhodnutí o příjetí a další pokyny pro vyzvednutí dokumentu).

 

 

 

 1. Přijímání žádosti o odklad povinné školní docházky

 

 1. Vygenerujte si žádost o příjetí ZDE (http://zapisdozs.brno.cz/)
 2. Žádost vyplňte, vytiskněte a !!!PODEPIŠTE!!!
 3. K žádosti přiložte KOPII rodného listu dítěte a dokladu totožnosti zákonného zástupce
 4. Dále přiložte:
 • Doporučení školského poradenského zařízení (SPC nebo PPP)
 • Doporučení odborného lékaře (dětského lékaře) či klinického psychologa
 1. Dokumenty doručte základní škole (↓)

 

ZPŮSOBY DORUČENÍ ŽÁDOSTI ŠKOLE:

 

 1. E-mailem s elektronickým podpisem (do předmětu zprávy zadejte „Žádost o příjetí – jméno a příjmení dítěte“), email: doskoly@zslabska.cz
 2. Datovou schránkou (6t3mjy6)
 3. Poštou jako doporučený dopis
 4. Osobně do schránky u hlavního vchodu školy v zalepené obálce
 5. Osobně do kanceláře školy v uvedené dny zápisu (V tyto dny bude u školy nachystán u budovy školy „fotokoutek“, kde je možné syna/dceru vyfotografovat):

8. dubna 2021 (12:30 – 16:00)

9. dubna 2021 (8:00 – 15:00)

 

 

VYŘÍZENÍ ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY PROBĚHNE DO 30 DNŮ OD PŘIJETÍ ŽÁDOSTI

 

V případě, že doporučení školského poradenského pracoviště nebo doporučení lékaře Vám bude teprve vydáno, je nutné o tom školu uvědomit a doručit je neodkladně po jejich vydání.

 

 

KONTAKTY:                       skola@zslabska.cz

 

                                             Základní škola, Brno, Labská 27, příspěvková organizace

      Labská 27/269, 625 00 Brno

      Telefon: +420 547 218 165

      Mobil: +420 777 246 767

 

ÚŘEDNÍ HODINY: Pondělí 8:00 - 12:00, Středa 12:00 – 16:00

 

 

 

 

 

K zápisu je nutné podat

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

(tuto žádost naleznete na http://zapisdozs.brno.cz,  od 1.3.2021 ).

 

Žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné vyjádření z PPP a dětského lékaře/klinického psychologa.

(tuto žádost naleznete na http://zapisdozs.brno.cz,  od 1.3.2021 )


 

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku.


Zájem o zápis do školní družiny, jejíž provoz bude od 6:30 do 17:00 hod., zapisujete rovněž v 

Žádosti o příjetí k základnímu vzdělávání.

Edukativně stimulační skupinky se v letošním roce kvůli epidemilogické situaci nekonají.

(více na www.zslabska.cz)


 

 

       

 

 

 


 

 


 

 

 


Desatero školáka