ZÁPIS DO 1. TŘÍDY pro šk. rok 2020/2021

 čtvrtek 2. dubna 2020             14:00 - 18:00

 pátek 3. dubna 2020               14:00 - 18:00

 

                         Den otevřených dveří

úterý 24. 3. 2020 od 9:00 do 11:30           možnost nahlédnutí do vyučování

úterý 24. 3. 2020 od 14:00 do 16:00         výukové dílny pro veřejnost

úterý 24.3. 2020 do 16:00 do 18:00          ochutnávka ve školní jídelně, komentovaná prohlídka školys  doprovodným programem pro děti

 


Vážení rodiče,

srdečně vás zveme na informativní schůzku kurzu ŠKOLÁČEK.

Navštěvujte se svými dětmi naše edukativně stimulační skupinky a připravte své dítě na radostný vstup do 1. třídy.

 

Informativní schůzka pro rodiče

 

KDY?

V úterý 4. února 2020

od 17:00

 

KDE?

Základní škola Labská, Labská 27, 62500 Brno

 

Dozvíte se zde:

kdy ŠKOLÁČEK začne

v který den budete ŠKOLÁČEK pravidelně navštěvovat (výběr z více termínů)

jaké pomůcky mít s sebou

 

a další…

 

Přihlaste se na informativní schůzku na e-mailovou adresu: lucie.doubravska@zslabska.cz

Kurz je zdarma, cena výukových materiálů cca 420,- Kč (bude vybíráno na schůzce).

 

Co vás ve ŠKOLÁČKU čeká?

Program hravou formou rozvíjí schopnosti a dovednosti důležité pro zvládnutí nároků 1. třídy, a to především:

  • jemná motorika a grafomotorika (správné držení tužky, uvolňování ruky, přípravné cviky na psaní),

  • vyjadřovací schopnosti,

  • sluchové vnímání (rozkládání a skládání slov),

  • zrakové vnímání,

  • orientace v prostoru a pravolevá orientace,

  • paměť a postřeh,

  • pozornost a soustředěnost

 

Děti si na hodině budou hrát a trávit společné chvíle s rodičem, který má tak jedinečnou možnost pozorovat své dítě ve skupině a naučí se dítě podporovat a pomáhat mu. To vše za přítomnosti a odborného vedení učitelek prvního stupně.

                             


 


Desatero školáka