ZÁPIS DO 1. TŘÍD

pro školní rok 2024/2025

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ORGANIZACI ZÁPISU.

 

Vydávání žádosti o přijetí/odkladu bude probíhat  - bude upřesněno.

 

Přijati budou žáci ze spádového obvodu, Ostopovic a Troubska.

 

 

Termíny zápisu:

 

čtvrtek 18. dubna 2024 (14:00 - 18:00)

 pátek 19. dubna 2024 (14:00 - 18:00)

 

(Bude upřesněno na školní rok 2024/2025)

Zvláštní zápis na školní rok 2024/2025 proběhne ......... od 14:00 do 16:00. Zvláštní je určen pouze dětem a žákům, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Na tyto děti a žáky se nevztahuje zápis 18. a 19. dubna 2024. U zvláštního zápisu bude přítomen tlumočník do ukrajinského jazyka.

 

Kritéria zápisu: V případě překročení kapacity bude losováno.

 

Srdečně Vás zveme na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v pondělí 4. března a 25. března 2024.

Více informací naleznete na webových stránkách školy ZDE

 

 1. Přijímání žádostí o příjetí

 

 1. Vygenerujte si žádost o příjetí ZDE (http://zapisdozs.brno.cz/)
 2. V oddílu „Sekce další nepovinné údaje…“ uveďte, zda máte zájem o školní družinu ŠD (pokud ještě nevíte, zadejte ANO, poté se rozhodnete).
 3. Žádost vyplňte, vytiskněte a !!!PODEPIŠTE!!! spolu s GDPR souhlasem.
 4. K žádosti předložte rodný list dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce.
 5. Dokumenty předložte v den zápisu

 

ZPŮSOBY DORUČENÍ ŽÁDOSTI ŠKOLE V PŘÍPADĚ, ŽE SE NEMŮŽETE ÚČASTNIT ZÁPISU OSOBNĚ:

 

 1. E-mailem s ELEKTRONICKÝM PODPISEM (do předmětu zprávy zadejte „Žádost o příjetí – jméno a příjmení dítěte“), email: doskoly@zslabska.cz
 2. Datovou schránkou (6t3mjy6)
 3. Poštou jako doporučený dopis
 4. Osobně do schránky u hlavního vchodu školy v zalepené obálce.
 5. Osobně do kanceláře školy od 8:00 do 15:00.

             

 

VYDÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ PROBĚHNE DO 30 DNŮ OD PŘIJETÍ ŽÁDOSTI.

 

Sledujte webové stránky školy (sekce „pro předškoláky“, kde budou zveřejněny identifikátory rozhodnutí o příjetí a další pokyny pro vyzvednutí dokumentu).

 

 

 

 1. Přijímání žádosti o odklad povinné školní docházky

 

 1. Vygenerujte si žádost o příjetí ZDE (http://zapisdozs.brno.cz/).
 2. Žádost vyplňte, vytiskněte a !!!PODEPIŠTE!!! spolu s GDPR souhlasem.
 3. K žádosti předložte rodný list dítěte a dokladu totožnosti zákonného zástupce.
 4. Dále přiložte:
 • Doporučení školského poradenského zařízení (SPC nebo PPP)
 • Doporučení odborného lékaře (dětského lékaře) či klinického psychologa
 1. Dokumenty předložte v den zápisu.

 

ZPŮSOBY DORUČENÍ ŽÁDOSTI ŠKOLE V PŘÍPADĚ, ŽE SE NEMŮŽETE ÚČASTNIT ZÁPISU OSOBNĚ:

 

 1. E-mailem s ELEKTRONICKÝM PODPISEM (do předmětu zprávy zadejte „Žádost o příjetí – jméno a příjmení dítěte“), email: doskoly@zslabska.cz
 2. Datovou schránkou (6t3mjy6)
 3. Poštou jako doporučený dopis
 4. Osobně do schránky u hlavního vchodu školy v zalepené obálce.
 5. Osobně do kanceláře školy od 8:00 do 15:00.

 

VYŘÍZENÍ ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY PROBĚHNE DO 30 DNŮ OD PŘIJETÍ ŽÁDOSTI.

 

V případě, že doporučení školského poradenského pracoviště nebo doporučení lékaře Vám bude teprve vydáno, je nutné o tom školu uvědomit a doručit je neodkladně po jejich vydání.

 

Připomínáme:

- zapsány budou děti narozené v termínu od 1.9.2016 do 31.8.2017
- děti narozené po 1.9.2017 budou zapsány pouze na doporučení PPP
 

V případě nejasností se zápisem kontaktujte zástupkyni ředitele pro 1. stupeň Lucii Doubravskou, tel.  547250929, lucie.doubravska@zslabska.cz

 Desatero školáka