ZÁPIS DO 1. TŘÍD

pro školní rok 2022/2023

Výsledky příjímacího řízení (seznam identifikátorů):

5305306624

2608215552

9694782208

2034186368

8043449344

7943005696

2242978569

9934521728

5294788096

9052890752

3812500928

3570600704

1944780868

8796779008

2160237568

4230804224

9119659008

5916918784

2134590464

2933313792

7513220608

4896120321

3652014848

6594925824

8741261088

1841196288

5588519424

3516985344

4160563929

2530838528

1336005126

8372804096

6661678176

7906109445

5825797408

2912081472

3464573184

4371766272

5879753472

5383249408

3936691220

3595230848

5335377152

9394723846

4697466889

4793214208

4167365766

3047806976

6482428416

8204042241

9557894384

5590897152

8149028352

9939648445

5898476032

8938653184

5548464384

5055901696

8225916161

7522556672

7907117824

1201401623

4978444872

5201804544

9193912483

8479342252

8252181504

1986190082

5361001664

3103786976

1112451526

4669709568

5248191488

6619676672

 

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zápisy k povinné školní docházce se konají dle §36 odst. 4 školského zákona v období od 1. dubna do 30. dubna 2022.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy (školský zákon, vyhláška o základním vzdělávání a správní řád), které se v otázkách zápisu k povinné školní docházce v uplynulém roce nijak nezměnily.

Pro školní rok 2022/2023 nabízí naše škola 72 volných míst do 1. ročníku. 

1. Přednostně budou přijaty děti ze spádového obvodu školy

2. Dále děti s trvalým pobytem v Ostopovicích a Troubsku (spádové obvody od 6 . ročníku)

3. V případě nenaplnění kapacity budou přijaty děti z nespadových obvodů. 

4. Při překročení kapacity v bodech 2 a 3 bude o přijetí dětí do školního vzdělávání rozhodovat los

 

Prioritou je naplnění tříd do počtu cca 22 žáků. Zájem o školní družinu projevíte v žádosti k základnímu vzdělávání.

Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků proběhne v červnu 2022. Zde se dozvíte veškeré informace k nákupu pomůcek, registraci ve školní jídelně atd.

 

Informace o zprácování osobních údajů -  ZDE.

 

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ORGANIZACI ZÁPISU

(v souladu s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva před koronavirem a onemocněním COVID-19)

 

Termín podání žádostí:

 

čtvrtek 7. dubna 2022          14:00 - 18:00

 pátek 8. dubna 2022            14:00 - 18:00

 

 (nejpozději však možné podat do 30. dubna 2021 )

 

 

ZÁPIS SE USKUTEČNÍ ZA OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ VE ŠKOLE POKUD SE SE NEZMĚNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE. SLEDUJTE PRŮBĚŽNĚ TYTO STRÁNKY.

 

GENEROVÁNÍ ŽÁDOSTI JE MOŽNÉ OD 16. 3. 2022.

 

REZERVACI KONKRÉTNÍHO TERMÍNU ZÁPISU SI MŮŽETE URČIT NA "WWW.ZAPISDOZS.BRNO.CZ" PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘÍJETÍ.

 

 1. Přijímání žádostí o příjetí

 

 1. Vygenerujte si žádost o příjetí ZDE (http://zapisdozs.brno.cz/)
 2. V oddílu „Sekce další nepovinné údaje…“ uveďte, zda máte zájem o školní družinu ŠD (pokud ještě nevíte, zadejte ANO, poté se rozhodnete)
 3. Žádost vyplňte, vytiskněte a !!!PODEPIŠTE!!!
 4. K žádosti si nachystejte rodný list dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce (občanský průkaz)
 5. Dokumenty předložte v den zápisu

 

ZPŮSOBY DORUČENÍ ŽÁDOSTI ŠKOLE v případě, že se nemůžete zápisu účastnit osboně:

 

 1. E-mailem s elektronickým podpisem (do předmětu zprávy zadejte „Žádost o příjetí – jméno a příjmení dítěte“), email: doskoly@zslabska.cz
 2. Datovou schránkou (6t3mjy6)
 3. Poštou jako doporučený dopis
 4. Osobně do schránky u hlavního vchodu školy v zalepené obálce
 5. Osobně do kanceláře školy v uvedené dny zápisu od 8:00 do 15:00

 

            

 

VYDÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ PROBĚHNE DO 30 DNŮ OD PŘIJETÍ ŽÁDOSTI.

 

Sledujte webové stránky školy (sekce „pro předškoláky“, kde budou zveřejněny identifikátory rozhodnutí o příjetí a další pokyny pro vyzvednutí dokumentu).

 

 

 

 1. Přijímání žádosti o odklad povinné školní docházky

 

 1. Vygenerujte si žádost o příjetí ZDE (http://zapisdozs.brno.cz/)
 2. Žádost vyplňte, vytiskněte a !!!PODEPIŠTE!!!
 3. K žádosti si nachystejte rodný list dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce (občanský průkaz)
 4. Dále předložte:
 • Doporučení školského poradenského zařízení (SPC nebo PPP)
 • Doporučení odborného lékaře (dětského lékaře) či klinického psychologa
 1. Dokumenty předložte v den zápisu

 

ZPŮSOBY DORUČENÍ ŽÁDOSTI ŠKOLE:

 

 1. E-mailem s elektronickým podpisem (do předmětu zprávy zadejte „Žádost o příjetí – jméno a příjmení dítěte“), email: doskoly@zslabska.cz
 2. Datovou schránkou (6t3mjy6)
 3. Poštou jako doporučený dopis
 4. Osobně do schránky u hlavního vchodu školy v zalepené obálce
 5. Osobně do kanceláře školy v uvedené dny zápisu od 8:00 do 15:00

 

 

VYŘÍZENÍ ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY PROBĚHNE DO 30 DNŮ OD PŘIJETÍ ŽÁDOSTI

 

V případě, že doporučení školského poradenského pracoviště nebo doporučení lékaře Vám bude teprve vydáno, je nutné o tom školu uvědomit a doručit je neodkladně po jejich vydání.

 

 

KONTAKTY:                       skola@zslabska.cz

 

                                             Základní škola, Brno, Labská 27, příspěvková organizace

      Labská 27/269, 625 00 Brno

      Telefon: +420 547 218 165

      Mobil: +420 777 246 767

 

ÚŘEDNÍ HODINY: Pondělí 8:00 - 12:00, Středa 08:00 – 12:00

 

Další informace (školní družina):

 

K zápisu je nutné podat

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

(tuto žádost naleznete na http://zapisdozs.brno.cz,  od 16.3.2022 ).

 

Žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné vyjádření z PPP a dětského lékaře/klinického psychologa.

(tuto žádost naleznete na http://zapisdozs.brno.cz,  od 16.3.2022 )


 

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku.


Zájem o zápis do školní družiny, jejíž provoz bude od 6:30 do 17:00 hod., zapisujete rovněž v 

Žádosti o příjetí k základnímu vzdělávání.

Edukativně stimulační skupinky se v letošním roce kvůli epidemilogické situaci nekonají.

(více na www.zslabska.cz)Desatero školáka