SHŮZKA PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

      Třídní schůzka pro rodiče žáků 1. tříd školního roku 2019/2020 se bude konat v pondělí 10. června 2019 v 17:00.

 

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ DO 1. TŘÍDY ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Níže jsou vypsána identifikační čísla přijatých žáků. Rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout v kanceláři školy od 2. května do      14. května každé úterý a čtvrtek vždy od 7:00 do 12:00 a od 12:30 do 15:00. V případě, že se rozhodnete pro jinou základní školu, přijďte nám tuto skutečnosti říci do kanceláře školy a podepíšete zároveň Zpětvzetí žádosti o přijetí.

 

5470304512

6765068544

3219480576

8323935744

9706675256

3649239808

8802786048

2199503616

4974253568

5486945283

7126443008

6469533184

6032606208

6499290624

3371995525

4994617616

4412834688

2751123968

9668968704

7716978176

2728790528

7934489672

4976019328

2928398336

8203347845

8521827275

9933135616

5118181888

7862970368

6658299392

5136521728

5603465728

9409699712

7533575136

2165305121

3249966081

4085889024

6284899488

8968743424

4932144128

9176366084

7291354112

6183678976

8084876928

7002252896

4868892167

1686541824

2999523785

5495934016

8852755968

5937340416

3748321286

8212502784

8051636736

9035054208

2138402561

5659033856

6744555776

1843505282

3479482112

4684501504

6197104642

4965313248

2875817472

4953374727

5803180032

1593896704

6328757761

6952686976

1653938176

9772165888

6871197952

3091192896

5344669442

8828423104

3925848064

9907598592

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

 čtvrtek 4. dubna 2019             14:00 - 18:00

 pátek 5. dubna 2019               14:00 - 18:00

 

                         Dny otevřených dveří

pondělí 11. 3. od 9:00 do 11:00           možnost nahlédnutí do vyučování, prohlídka školy

pondělí 25. 3. od 16:00 do 18:00         ukázkové hodiny angličtiny, zábavný program pro děti,

                                                                  ochutnávka ve školní jídelně, prohlídka školy

 


Vážení rodiče,

srdečně vás zveme na informativní schůzku kurzu ŠKOLÁČEK.

Navštěvujte se svými dětmi naše edukativně stimulační skupinky a připravte své dítě na radostný vstup do 1. třídy.

 

Informativní schůzka pro rodiče

 

KDY?

V úterý 19. února 2019

od 17:00

 

KDE?

Základní škola Labská, Labská 27, 62500 Brno

 

Dozvíte se zde:

kdy ŠKOLÁČEK začne

v který den budete ŠKOLÁČEK pravidelně navštěvovat (výběr z více termínů)

jaké pomůcky mít s sebou

 

a další…

 

Přihlaste se na informativní schůzku na e-mailovou adresu: lucie.doubravska@zslabska.cz

Kurz je zdarma, cena výukových materiálů cca 420,- Kč (bude vybíráno na schůzce).

 

Co vás ve ŠKOLÁČKU čeká?

Program hravou formou rozvíjí schopnosti a dovednosti důležité pro zvládnutí nároků 1. třídy, a to především:

  • jemná motorika a grafomotorika (správné držení tužky, uvolňování ruky, přípravné cviky na psaní),

  • vyjadřovací schopnosti,

  • sluchové vnímání (rozkládání a skládání slov),

  • zrakové vnímání,

  • orientace v prostoru a pravolevá orientace,

  • paměť a postřeh,

  • pozornost a soustředěnost

 

Děti si na hodině budou hrát a trávit společné chvíle s rodičem, který má tak jedinečnou možnost pozorovat své dítě ve skupině a naučí se dítě podporovat a pomáhat mu. To vše za přítomnosti a odborného vedení učitelek prvního stupně.

                             


    Informace o edukativních skupinkách ŠKOLÁČEK budou vloženy v nejbližších dnech.

 

Více informací o edukativních skupinkách pro předškoláky najdete - ZDE -.

Informace o škole pro rodiče předškoláků

 

 


Desatero školáka