ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

 čtvrtek 4. dubna 2019             14:00 - 18:00

 pátek 5. dubna 2019               14:00 - 18:00

 

                         Dny otevřených dveří

pondělí 11. 3. od 9:00 do 11:00           možnost nahlédnutí do vyučování, prohlídka školy

pondělí 25. 3. od 16:00 do 18:00         ukázkové hodiny angličtiny, zábavný program pro děti,

                                                                  ochutnávka ve školní jídelně, prohlídka školy

 


Vážení rodiče,

srdečně vás zveme na informativní schůzku kurzu ŠKOLÁČEK.

Navštěvujte se svými dětmi naše edukativně stimulační skupinky a připravte své dítě na radostný vstup do 1. třídy.

 

Informativní schůzka pro rodiče

 

KDY?

V úterý 19. února 2019

od 17:00

 

KDE?

Základní škola Labská, Labská 27, 62500 Brno

 

Dozvíte se zde:

kdy ŠKOLÁČEK začne

v který den budete ŠKOLÁČEK pravidelně navštěvovat (výběr z více termínů)

jaké pomůcky mít s sebou

 

a další…

 

Přihlaste se na informativní schůzku na e-mailovou adresu: lucie.doubravska@zslabska.cz

Kurz je zdarma, cena výukových materiálů cca 420,- Kč (bude vybíráno na schůzce).

 

Co vás ve ŠKOLÁČKU čeká?

Program hravou formou rozvíjí schopnosti a dovednosti důležité pro zvládnutí nároků 1. třídy, a to především:

  • jemná motorika a grafomotorika (správné držení tužky, uvolňování ruky, přípravné cviky na psaní),

  • vyjadřovací schopnosti,

  • sluchové vnímání (rozkládání a skládání slov),

  • zrakové vnímání,

  • orientace v prostoru a pravolevá orientace,

  • paměť a postřeh,

  • pozornost a soustředěnost

 

Děti si na hodině budou hrát a trávit společné chvíle s rodičem, který má tak jedinečnou možnost pozorovat své dítě ve skupině a naučí se dítě podporovat a pomáhat mu. To vše za přítomnosti a odborného vedení učitelek prvního stupně.

                             


    Informace o edukativních skupinkách ŠKOLÁČEK budou vloženy v nejbližších dnech.

 

Více informací o edukativních skupinkách pro předškoláky najdete - ZDE -.

Informace o škole pro rodiče předškoláků

 

 


Desatero školáka