Prázdninový provoz školní jídelny:

ST 17. 8.

8,00 – 12,00

ČT 18. 8.

8,00 – 12,00

PÁ 19. 8.

8,00 – 12,00

PO 22. 8.

8,00 – 12,00

ÚT 23. 8.

8,00 – 12,00

ST 24. 8.

10,00 – 16,00

ČT 25. 8.

8,00 – 12,00

PÁ 26. 8.

8,00 – 12,00

PO 29. 8.

8,00 – 12,00

ÚT 30. 8.

8,00 – 12,00

ST  31. 8.

10,00 – 16,00

 

                                    

Vážení rodiče,

z důvodů vysokého růstu cen potravin dochází od 1. 5. 2022 ke změně cen stravného u všech kategorií strávníků.


CENY OBĚDŮ OD 1. 5. 2022

7 - 10 let          32,- Kč

11 - 14 let        35,- Kč

15 a více let     39,- Kč

 

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Ivana Kleinová

vedoucí ŠJ při ZŠ Labská

 

 

  Vyzvednutí obědů v době nemoci:

od 1.10.2021 je čas pro vyzvednutí obědů v době nemoci od 11:00 - 11:10

 

 

 

 

 
 •  
 • Dodatek k Řádu HACCP – mimořádná hygienická opatření vzhledem k epidemiologické situaci od 1. 9. 2020

 

Hygienická opatření obecně

 • Provádět pravidelnou dezinfekci všech prostor školní kuchyně včetně kanceláře vedoucí jídelny.
 • Přihlášky a odhlášky ze stravování se provádí elektronicky, telefonicky.
 • Vedoucí ŠJ proškolí pracovníky o pravidlech osobní i provozní hygieny s opatřením, která budou přijata v souvislosti se současnou epidemiologickou situací.
 • Pracovník ŠJ, který se necítí dobře a pociťuje příznaky nemoci, nesmí vykonávat svou práci
  a musí opustit provoz
  .
 • Dodržovat správný postup mytí rukou (teplá voda, vhodný prostředek, délka mytí, osoušení rukou, příp. dezinfekce), omezit podávání rukou, dbát na prevenci kontaktu rukou s obličejem, ústy, očima, nosem.
 • Zajistit a používat vhodné dezinfekční prostředky (s virucidním účinkem; virucidní = zneškodňující viry). Doporučuje se ve snaze o co nejúčinnější dezinfekci v žádném případě nezvyšovat koncentraci dezinfekčních prostředků nad pokyny dodavatele.
 • Častěji mýt a dezinfikovat pracovní povrchy, pracovní pomůcky včetně „kontaktních součástí“ jako jsou např. kliky dveří, zábradlí, madla technologií, ventily apod. a sociální zařízení pracovníků i strávníků.
 • Při mytí nádobí upřednostnit strojní mytí při 60 stupních.
 • Při strojním mytí nádobí svévolně nezasahovat do nastavených programů myček (teplota, doba).
 • Při ručním mytí nádobí zajistit co nejvyšší teplotu tekuté vody.

Příjem surovin

 • Omezit vstup cizích osob (např. obchodních zástupců, řidičů) do vnitřních prostor provozu, zamezit podávání si rukou. Minimalizovat kontakt pracovníků ŠJ s dodavateli během přebírání zboží.
 • Po manipulaci s dodanými surovinami a příjmovými doklady si umýt ruce a použít dezinfekci.
 • Zamezit vnášení přepravních obalů, přejímku surovin provádí vedoucí ŠJ, případně hlavní kuchařka. Suroviny vždy přeskládá do vlastních čistých nádob, přepravky dodavatelů nesmí do provozních prostor školní jídelny.
 • Nebalené potraviny po vyjmutí z přepravních obalů ukládat do dezinfikovaných nádob (mísy / plata / přepravky apod.), na dezinfikovaná místa. Pokud potraviny nebyly dodány v sekundárních obalech, zvážit možnost dezinfekce primárních obalů.

Příprava stravy

 • Důsledné dodržování pravidel osobní a provozní hygieny, včetně častého mytí a dezinfekce rukou.
 • Při manipulaci s potravinami a při přípravě pokrmů, které nejsou tepelně ošetřeny (např. saláty), používat jednorázové rukavice.
 • Pokud to lze, omezit počet pracovníků na jednom místě (při jedné pracovní činnosti) v jednom okamžiku současně, příp. vykonávat pracovní činnosti tak, aby pracovníci nepracovali naproti sobě.
 • Dohotovené pokrmy důsledně přikrývat.

Vstup strávníků do jídelny a organizace stolování

 • Škola zajistí v jídelně dohled, který upozorňuje strávníky na povinnost hygienického chování.
 • Před vstupem do jídelny si všichni strávníci umyjí ruce v prostorách WC před jídelnou, příp. si je dezinfikují . K osušení rukou používají jednorázové papírové ručníky.
 • Po dobu výdeje jsou dveře do jídelny otevřené, aby se minimalizoval kontakt s klikou, madlem.
 • Zaměstnanci školy, kteří nevykonávají dohled v jídelně, se stravují odděleně od žáků, dodržují všechna ustanovení tohoto dodatku.
 • Bude se vařit pouze jedno jídlo, děti k odebrání stravy používají čip, který si pravidelně dezinfikují. Pokud dítě onemocní, ráno zákonný zástupce nemoc dítěte oznámí telefonicky v jídelně a oběd si v první den nemoci mohou vyzvednout osobně v jídelně v době od 10.50 h – 11,00 h. , jinak jim oběd propadne. Pozdější výdej do jídlonosičů není z hygienického hlediska povolen. Osoba vyzvedávající oběd plně zodpovídá za čistotu jídlonosiče, ten si před odběrem oběda rozloží na tácek, kuchařka oběd nabere v jednorázových rukavicích a oběd odebírající osoba si jídlonosič sám složí. Prostory jídelny budou po výdeji do jídlonosičů  dezinfikovány a vyvětrány.

Výdej obědů a stolování

 • Při výdeji je minimalizován úzký kontakt pracovníka jídelny se strávníkem plexisklem.
 • Je nutné zamezit kontaminaci vydávaných pokrmů, na výdejním okénku nesmí být umístěny žádné potraviny (pečivo, ovoce, saláty).
 • Pracovnice kuchyně vydávají stravu a přijímají použité nádobí v jednorázových rukavicích.
 • Je zrušen veškerý samoobslužný výdej příborů, nebalených potravin, pokrmů a pití. Všechno je umístěno mimo dosah strávníka. Strávníkovi je na předem dezinfikovaný tác postupně pokládán kuchařkou u výdejního okýnka příbor, polévka v misce, hlavní jídlo na talíři , sklenice s nápojem, případně salát, ovoce, nebo jiný doplněk oběda.
 • Pokud při konzumaci oběda musí strávník na WC, musí si umýt / dezinfikovat ruce, jak při vstupu do jídelny.
 • Pokud si bude chtít strávník oběd přidat, odevzdá svůj použitý talíř do okýnka s odběrem špinavého nádobí a jde k okýnku, kde dostane „přídavek“ na čistý talíř.
 • Po ukončení konzumace si děti na pokyn dozoru jednotlivě s bezpečnými rozestupy odnesou použité nádobí ke sběrnému oknu. Pracovnice jídelny odebírají nádobí k umývání v jednorázových rukavicích.
 • Po výdeji je prostor jídelny vyvětrán, použité stoly a židle dezinfikovány pracovnicemi kuchyně.

Sanitace

 • Zaměstnanci školní jídelny pravidelně provádějí sanitaci dle sanitačního plánu. Úklid a dezinfekce je navýšená zejména na rizikových místech, např. hygienická zařízení, kliky, manipulační náčiní, výdejní a konzumační prostory a veškerá pracoviště po skončení pracovních činností.
 • Je prováděna průběžná výměna úklidových pomůcek, hadrů, houbiček apod.
 • Jsou používány vhodné mycí a dezinfekční prostředky. Dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem. Jsou dodržovány předepsané ředění dezinfekčních prostředků a aplikační časy včetně důkladného oplachu u oplachových prostředků.
 • Pravidelně se provádí obměna úklidových a především dezinfekčních prostředků.

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Ivana Kleinová, vedoucí ŠJ                                                                V Brně 31. 8. 2020

 

 

Vážení rodiče,

v důsledku navýšení cen potravin jsme nuceni od 1. 9. 2020 zvýšit ceny stravného a to takto:

7 – 10 let                                29,- Kč

11 – 14 let                              32,- Kč

15 a více let                           36,- Kč

Z těchto důvodů si prosím od nového školního roku zvedněte výši záloh nejméně o 80,- Kč měsíčně.

Zároveň Vám oznamujeme provozní dobu v době letních prázdnin:

ÚT 18. 8.

8,00 – 12,00

ST  19. 8.

10,00 – 16,00

ČT 20. 8.

8,00 – 12,00

PÁ 21. 8.

8,00 – 12,00

PO 24. 8.

8,00 – 12,00

ÚT 25. 8.

8,00 – 12,00

ST  26. 8.

10,00 – 16,00

ČT 27. 8.

8,00 – 12,00

PÁ  28. 8.

8,00 – 12,00

PO  31. 8.

8,00 – 12,00

Přejeme Vám krásné prázdniny plné sluníčka, pohody a odpočinku. Kolektiv ŠJ při ZŠ Labská

 

Školní jídelna je od 25. 5. 2020 otevřena pouze pro žáky prvního stupně, kteří budou navštěvovat školu a přihlásili se ke stravování. Děkujeme za pochopení.

 

 • Dodatek k Řádu HACCP – mimořádná hygienická opatření v období pandemie COVID-19 (provoz školní jídelny od 25. 5. 2020)

 

Hygienická opatření obecně

 • Provádět pravidelnou dezinfekci všech prostor školní kuchyně včetně kanceláře vedoucí jídelny.
 • Přihlášky a odhlášky ze stravování elektronicky, telefonicky.
 • Vedoucí ŠJ proškolí pracovníky k pravidlům osobní i provozní hygieny s opatřením, která budou přijata v souvislosti se současnou mimořádnou situací.
 • Pracovník ŠJ, který se necítí dobře a pociťuje příznaky nemoci, nesmí vykonávat svou práci
  a musí opustit provoz
  .
 • Dodržovat správný postup mytí rukou (teplá voda, vhodný prostředek, délka mytí, osoušení rukou, příp. dezinfekce), omezit podávání rukou, dbát na prevenci kontaktu rukou s obličejem, ústy, očima, nosem.
 • Zajistit a používat vhodné dezinfekční prostředky (s virucidním účinkem; virucidní = zneškodňující viry). Doporučuje se ve snaze o co nejúčinnější dezinfekci v žádném případě nezvyšovat koncentraci dezinfekčních prostředků nad pokyny dodavatele.
 • Častěji mýt a dezinfikovat pracovní povrchy, pracovní pomůcky včetně „kontaktních součástí“ jako jsou např. kliky dveří, zábradlí, madla technologií, ventily apod. a sociální zařízení pracovníků i strávníků.
 • Při mytí nádobí upřednostnit strojní mytí při 60 stupních.
 • Při strojním mytí nádobí svévolně nezasahovat do nastavených programů myček (teplota, doba).
 • Při ručním mytí nádobí zajistit co nejvyšší teplotu tekuté vody.

Příjem surovin

 • Omezit vstup cizích osob (např. obchodních zástupců, řidičů) do vnitřních prostor provozu, zamezit podávání si rukou. Minimalizovat kontakt pracovníků ŠJ s dodavateli během přebírání zboží.
 • Po manipulaci s dodanými surovinami a příjmovými doklady si umýt ruce a použít dezinfekci.
 • Zamezit vnášení přepravních obalů, přejímku surovin provádí vedoucí ŠJ, případně hlavní kuchařka chráněná ústenkou a jednorázovými rukavicemi v prostoru rampy. Suroviny vždy přeskládá do vlastních čistých nádob, přepravky dodavatelů nesmí do provozních prostor školní jídelny. Dodavatel si je ihned odváží zpět.
 • Nebalené potraviny po vyjmutí z přepravních obalů ukládat do dezinfikovaných nádob (mísy / plata / přepravky apod.), na dezinfikovaná místa. Pokud potraviny nebyly dodány v sekundárních obalech, zvážit možnost dezinfekce primárních obalů.

Příprava stravy

 • Důsledné dodržování pravidel osobní a provozní hygieny, včetně častého mytí a dezinfekce rukou.
 • Při manipulaci s potravinami a při přípravě pokrmů používat roušky, při manipulaci s potravinami
  a při přípravě pokrmů, které nejsou tepelně ošetřeny (např. saláty), používat jednorázové rukavice.
 • Pokud to lze, omezit počet pracovníků na jednom místě (při jedné pracovní činnosti) v jednom okamžiku současně, příp. vykonávat pracovní činnosti tak, aby pracovníci nepracovali naproti sobě.
 • Dohotovené pokrmy důsledně přikrývat.

Vstup strávníků do jídelny a organizace stolování

 • Ředitel školy zajistí, aby strávníci přicházeli do jídelny po skupinách, tak aby byl splněn doporučený počet osob v jídelně. K tomuto stanoví takový harmonogram, aby bylo možno dodržet povolenou zákonem stanovenou délku výdeje. Skupiny budou odpovídat skupinám ve třídách, jejich složení se nebude měnit. Škola zajistí v jídelně dohled, který upozorňuje strávníky na povinnost hygienického chování.
 • Před vstupem do jídelny si všichni strávníci umyjí ruce v prostorách WC před jídelnou, příp. si je dezinfikují . K osušení rukou používají jednorázové papírové ručníky.
 • Po dobu výdeje jsou dveře do jídelny otevřené, aby se minimalizoval kontakt s klikou, madlem.
 • Děti se v rozestupech přesunou do jídelny, kde budou postupovat k výdejním okýnkům po vyznačených značkách, tak, aby neustále dodržovaly bezpečnou vzdálenost.
 • V jídelně je odebráním židlí nastaven vhodný počet současně se stravujících strávníků
  a dostatečný odstup mezi nimi, nejméně 2 metry.
 • Zaměstnanci školy, kteří nevykonávají dohled v jídelně, se stravují odděleně od žáků, dodržují všechna ustanovení tohoto dodatku včetně dodržování bezpečné vzdálenosti od dalších strávníků minimálně 2 m.
 • Čipování obědů je v tomto období dočasně zrušeno. Škola předá jídelně jmenný seznam žáků v jednotlivých skupinách, který bude po celou dobu mimořádného provozu neměnný. Bude se vařit pouze jedno jídlo, na začátku budou všechny děti automaticky přihlášení. Pokud dítě onemocní, musí si oběd odhlásit, jinak jim propadne.
 • Vyzvedávání obědů v první den nemoci se nebude praktikovat, nemocný se odhlásí nejpozději do 7,30 hod.

Výdej obědů a stolování

 • Před výdejním okénkem je naznačen doporučený odstup strávníků ve frontě pomocí barevné vyznačovací samolepící podlahové pásky.
 • Při výdeji je minimalizován úzký kontakt pracovníka jídelny se strávníkem plexisklem.
 • Je nutné zamezit kontaminaci vydávaných pokrmů, na výdejním okénku nesmí být umístěny žádné potraviny (pečivo, ovoce, saláty).
 • Pracovnice kuchyně vydávají stravu a přijímají použité nádobí v rouškách a jednorázových rukavicích.
 • Je zrušen veškerý samoobslužný výdej příborů, tácků, ubrousků, nebalených potravin, pokrmů a pití. Všechno je umístěno mimo dosah strávníka. Personál vydává strávníkovi myčkou umytý tác, na něj pak položí čistý papírový ubrousek a na ten pak položí čistý jídelní příbor.
  U dalšího výdejního okýnka obdrží strávník na tácek hlavní jídlo na talíři, polévku v misce
  a sklenici s nápojem.
 • Strávníci i dohled jsou v jídelně v rouškách vyjma doby vlastní konzumace stravy. 
 • Ochranou roušku odkládá strávník pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku, nebo krabičky.
 • Pokud při konzumaci oběda musí strávník na WC, musí si umýt / dezinfikovat ruce, jak při vstupu do jídelny.
 • Pokud si bude chtít strávník oběd přidat, oznámí to dozoru jídelny, nasadí si roušku, odevzdá svůj použitý talíř do okýnka s odběrem špinavého nádobí a jde k okýnku, kde dostane „přídavek“ na čistý talíř.
 • Po ukončení konzumace si děti na pokyn dozoru jednotlivě s bezpečnými rozestupy odnesou použité nádobí ke sběrnému oknu. Pracovnice jídelny odebírají nádobí k umývání v rouškách
  a jednorázových rukavicích.
 • Děti odcházejí v bezpečných rozestupech z jídelny, tak, aby se cestou nepotkaly s další skupinou dle vypracovaného harmonogramu.
 • Po každé skupině je prostor jídelny vyvětrán, použité stoly a židle dezinfikovány pracovnicemi, které nesmí prostor jídelny po dobu výdeje opustit.

Časový harmonogram výdeje obědů

10,45 hod. – 11, 10 hod.        zaměstnanci

dezinfekce stolů a židlí

11,15 hod. – 11,40 hod.         I. skupina

dezinfekce stolů a židlí

11,45 hod. – 12,10 hod.         II. skupina

dezinfekce stolů a židlí

12, 15 hod. – 12,40 hod.        III. skupina

dezinfekce stolů a židlí

12,45 hod. – 13,10 hod.         IV. skupina

dezinfekce stolů a židlí

13,15 hod. – 13, 40 hod.        V. skupina

Závěrečná dezinfekce stolů, židlí a všech prostor školní jídelny.

 

Sanitace

 • Zaměstnanci školní jídelny pravidelně provádějí sanitaci dle sanitačního plánu. Úklid a dezinfekce je navýšená zejména na rizikových místech, např. hygienická zařízení, kliky, manipulační náčiní, výdejní a konzumační prostory a veškerá pracoviště po skončení pracovních činností.
 • Je prováděna průběžná výměna úklidových pomůcek, hadrů, houbiček apod.
 • Jsou používány vhodné mycí a dezinfekční prostředky. Dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem. Jsou dodržovány předepsané ředění dezinfekčních prostředků a aplikační časy včetně důkladného oplachu u oplachových prostředků.
 • Pravidelně se provádí obměna úklidových a především dezinfekčních prostředků.

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Ivana Kleinová, vedoucí ŠJ

 

V Brně 18. 5. 2020

U P O Z O R N Ě N Í

 

Z  HYGIENICKÝCH  DŮVODŮ SE  AŽ  DO  ODVOLÁNÍ

S  PLATNOSTÍ OD 9. 3. 2020 RUŠÍ OBĚDY PRO CIZÍ STRÁVNÍKY.

 

Děkujeme za pochopení. Vedení školy