Výchovný poradce

Mgr. Daniel Andrášik

Služby výchovného poradce:

  • kariérní poradenství: pomoc při rozhodování o dalším vzdělávání, vyplňování přihlášek, vydávání zápisových lístků, organizace exkurzí a besed zabývajících se výběrem povolání,
  • odesílání žádostí o odborná vyšetření a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a středisky výchovné péče,
  • vypracovávání individuálních plánu,
  • práce s nadanými žáky,
  • řešení výukových a výchovných problémů,
  • koordinace poradenského centra