Výchovný poradce

Mgr. Daniel Andrášik

Služby výchovného poradce:

  • kariérní poradenství: pomoc při rozhodování o dalším vzdělávání, vyplňování přihlášek, vydávání zápisových lístků, organizace exkurzí a besed zabývajících se výběrem povolání,
  • odesílání žádostí o odborná vyšetření a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a středisky výchovné péče,
  • vypracovávání individuálních plánu,
  • práce s nadanými žáky,
  • řešení výukových a výchovných problémů,
  • koordinace poradenského centra

 

Komunikace s PPP a SPC

Mgr. Kateřina Soukupová

  • tel: 547 218 165
  • email: katerina.soukupova@zslabska.cz
  • komunikace se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko psychologické poradny, speciální pedagogická centra) za 1. stupeň