Položka Cena
Vydání kopie vysvědčení na žádost žáka či jeho zákonných zástupců 100,- Kč