Úřední hodiny školy:

pondělí 8:00 - 12:00

středa 8:00 - 12:00

V jiné termíny po předchozí telefonické domluvě.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 

J.K.accounting s.r.o. 

Bc. Adriana Blechová

725 654 319

gdpr@jkaccounting.cz

 

Kontaktní údaje   

 

Adresa:

Základní škola, Brno, Labská 27, příspěvková organizace
Labská 27
625 00 Brno

IČ:

49465872

Číslo účtu škola:

41932621/0100

Číslo účtu šk. jídelna:

41238621/0100

 

Vedení ZŠ Labská

jméno funkce tel. fax e-mail
Mgr. Michal Dlouhý ředitel školy 547243698 547243698 reditel@zslabska.cz
Mgr. Bc. Kateřina Soukupová zástupkyně pro I. stupeň 547250929 - katerina.soukupova@zslabska.cz
Mgr. Lenka Smékalová zástupkyně pro II. stupeň 547218165 - lenka.smekalova@zslabska.cz
Mgr. Daniel Andrášik zástupce pro výchovně-
vzdělávací proces
547216641 - daniel.andrasik@zslabska.cz
Hana Spěváková vedoucí školní družiny 547242338 - hana.spevakova@zslabska.cz
Mgr. Petra Pešková hospodářka 547218165-6 - skola@zslabska.cz
Lenka Peková ekonomka 547218165 - ekonomka@zslabska.cz

 

Poradenské centrum

jméno funkce tel. e-mail
Mgr. Daniel Andrášik výchovný poradce 547216641, 724 105 530 daniel.andrasik@zslabska.cz
Mgr. Bc. Kateřina Soukupová výchovný poradce pro 1. stupeň 547250929 katerina.soukupova@zslabska.cz
Mgr. Kristýna Faltová školní psycholog 547218165, 702 020 095 kristyna.faltova@zslabska.cz
Mgr. Bc. Pavla Tlustošová speciální pedagog 547218165  pavla.tlustosova@zslabska.cz
Bc. Adéla Boumová speciální pedagog 547218165 adela.boumova@zslabska.cz
Ing. Maryla Říhová metodik prevence 547218165 maryla.rihova@zslabska.cz

 

1. stupeň

jméno třídnictví tel. e-mail
Mgr. Marcela Špalková I.B 547218165 marcela.spalkova@zslabska.cz
Mgr. Kamila Horáčková I.C 547218165 kamila.horackova@zslabska.cz
Mgr. Markéta Kubová II.A 547218165 marketa.kubova@zslabska.cz
Mgr. Monika Kolomazníčková II.B 547218165 monika.kolomaznickova@zslabska.cz
Mgr. Zdeňka Grižáková II.C 547218165 zdenka.grizakova@zslabska.cz
Ing. Barbora Svobodová   III.A  547218165 barbora.svobodova@zslabska.cz
Mgr. Jana Malíková III.B 547218165 jana.malikova@zslabska.cz
Mgr. Adriana Ulianinová IV.A 547218165 adriana.ulianinova@zslabska.cz
Mgr. Silvie Vodicová IV.B 547218165 silvie.vodicova@zslabska.cz
Mgr. Tereza Čepeláková IV.C 547218165 tereza.cepelakova@zslabska.cz
Mgr. Kateřina Ježová V.A 547218165 katerina.jezova@zslabska.cz
Mgr. Petra Rychtaříková V.B 547218165 petra.rychtarikova@zslabska.cz
Mgr. Jana Šidáková V.C 547218165 jana.sidakova@zslabska.cz

 

2. stupeň

jméno třídnictví          tel. e-mail
Mgr.Dana Pardyová VI.A 547218165 dana.pardyova@zslabska.cz
Mgr. Radomír Mařík VI.B 547218165 radomir.marik@zslabska.cz
Mgr. Zdeňka Zemanová VI.C 547218165 zdenka.zemanova@zslabska.cz
Mgr. Aneta Svobodová VII.A 547218165 aneta.svobodova@zslabska.cz
Mgr. Ondřej Gregor VII.B 547218165 ondrej.gregor@zslabska.cz
Mgr. Bc. Pavla Tlustošová VIII.A 547218165 pavla.tlustosova@zslabska.cz
Ing. Maryla Řihová VIII.B 547218165 maryla.rihova@zslabska.cz
Martina Cendelínová VIII.C 547218165 martina.cendelinova@zslabska.cz
Ing. Lenka Reboková IX.A 547218165 lenka.rebokova@zslabska.cz
Mgr. Hana Marková IX.B 547218165  hana.markova@zslabska.cz
Mgr. Marcela Klečková IX.C 547218165  marcela.kleckova@zslabska.cz
Mgr. Michaela Vrbasová IX.D 547218165  michaela.vrbasova@zslabska.cz

 

Netřídní učitelé

jméno předměty tel. e-mail
Mgr. Daniel Andrášik Z, D 547218165 daniel.andrasik@zslabska.cz
Mgr. Nikola Juhászová Nj, Vkz, Zsv 547218165 nikola.juhaszova@zslabska.cz
Mgr. Lenka Kleinová 547218165 lenka.kleinova@zslabska.cz
Mgr. Jan Křemen Čj, D 547218165 jan.kremen@zslabska.cz
Mgr. Veronika Křížová 547218165 veronika.krizova@zslabska.cz
Mgr. Jan Nizner Zsv, Tv 547218165 jan.nizner@zslabska.cz
Mgr. Elena Pěčková Aj, Hv 547218165 elena.peckova@zslabska.cz
Mgr. Petr Prokop Aj 547218165 petr.prokop@zslabska.cz
Mgr. Ludmila Rajsnerová Aj 547218165 ludmila.rajsnerova@zslabska.cz
Mgr. Lukáš Růžička Tv, Inf, M 547218165 lukas.ruzicka@zslabska.cz
Mgr. Lenka Smékalová M 547218165 lenka.smekalova@zslabska.cz
Mgr. Bc. Kateřina Soukupová M 547218165 katerina.soukupova@zslabska.cz
Mgr. Lubomír Strnad Fy 547218165 lubomir.strnad@zslabska.cz
Mgr. Alena Svobodová Tv 547218165 alena.svobodova@zslabska.cz
Bc. Dominika Ševelová Aj 547218165 dominika.sevelova@zslabska.cz
Bc. Julie Švábová Nj 547218165 julie.svabova@zslabska.cz

 

Asistenti pedagoga

jméno třída tel. e-mail
Bc. Jitka Křivánková I.A 547218165 jitka.krivankova@zslabska.cz
Sabina Konečná I.C 547218165 sabina.konecna@zslabska.cz
Bc. Jana Žáková II.A 547218165 jana.zakova@zslabska.cz
Bc. Adéla Boumová II.B 547218165 adela.boumova@zslabska.cz
Mgr. Jurníčková Kamila II.C 547218165 kamila.jurnickova@zslabska.cz
Bc. Iva Tramplerová III.A 547218165 iva.tramplerova@zslabska.cz
Yvette Vitézová III.B 547218165 yvette.vitezova@zslabska.cz
Pavla Prokšová IV.B 547218165 pavla.proksova@zslabska.cz
Lucie Pozděchová V.A 547218165 lucie.pozdechova@zslabska.cz
Karin Habermannova V.B 547218165 karin.habermannova@zslabska.cz
Vladimíra Mikšová V.C 547218165 vladimira.miksova@zslabska.cz
Mgr. Veronika Křížová VI.A 547218165 veronika.krizova@zslabska.cz
Dominik Šimák VI.B 547218165 dominik.simak@zslabska.cz
Mgr. Alžběta Findová VI.C 547218165 alzbeta.findova@zslabska.cz
Roman Zrůst VII.A 547218165 roman.zrust@zslabska.cz
Bc. Petr Páleníček VII.B 547218165 petr.palenicek@zslabska.cz
Helena Dzuracká VIII.A 547218165 helena.dzuracka@zslabska.cz
Natálie Lučivňáková VIII.B 547218165 natalie.lucivnakova@zslabska.cz
Lucie Daňková VIII.C 547218165 lucie.dankova@zslabska.cz
Eva Šoltésová IX.B 547218165 eva.soltesova@zslabska.cz
Vladimíra Bočková IX.D 547218165 vladimíra.bockova@zslabska.cz

 

Vychovatelky školní družiny

jméno oddělení tel. e-mail
Hana Spěváková (vedoucí ŠD) 1.oddělení 547242338 hana.spevakova@zslabska.cz
druzina@zslabska.cz
Eva Bučková 2.oddělení 547242338 eva.buckova@zslabska.cz
Bc. Pavlína Janalíková 3.oddělení 547242338 pavlina.janalikova@zslabska.cz
Adela Darivčáková 4.oddělení 547242338 adela.darivcakova@zslabska.cz
Helena Dzuracká 5.oddělení 547242338 helena.dzuracka@zslabska.cz
Bc. Jitka Křivánková 6.oddělení 547242338 jitka.krivankova@zslabska.cz
Marie Vaculíková 7.oddělení 547242338 marie.vaculikova@zslabska.cz