Přihláška do ročníku na 1. nebo 2. stupni ZŠ

- verze pdf (např. Adobe Reader) - 1. stupeň

- verze doc (např. MS Word) - 1. stupeň

- verze pdf (napr. Adobe Reader) - 2. stupeň

- verze doc (např. MS Word) - 2. stupeň

Pozn. Vyplní zákonný zástupce nově příchozího žáka a odevzdá v kanceláři školy.

Přihláška ke stravování ve školní jídelně

- verze pdf (např. Adobe Reader)

- verze doc (např. MS Word)

Pozn. Vyplní zákonný zástupce nového strávníka a odevzdá v jídelně školy.

Žádost o uvolnění z Tv

- verze pdf (např. Adobe Reader)

- verze docx (např. MS Word)

Pozn. Vyplní zákonný zástupce žáka a odevzdá třídnímu učiteli.

 

Žádost o uvolnění žáka z vyučování

- verze pdf (např. Adobe Reader)

- verze doc (např. MS Word)

Pozn. Vyplní zákonný zástupce žáka a odevzdá třídnímu učiteli.

 

Oznámení o změně ZŠ

- verze pdf (např. Adobe Reader)

- verze doc (např. MS Word)

Pozn. Zákonný zástupce odevzdá v kanceláři školy

 

Žádost o slovní hodnocení

verze pdf (např. Adobe Reader)

verze doc (např. MS Word)

Pozn. Zákonný zástupce odevzdá třídnímu učiteli.