TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY


Speciální pedagog

Mgr. Bc. Pavla Tlustošová

 • tel: 547218165
 • email: pavla.tlustosova@zslabska.cz
 • konzultace každý den dle domluvy

Bc. Adéla Boumová

 • email: adela.boumova@zslabska.cz
 • konzultace každý den dle domluvy

Služby školního speciálního pedagoga:

 • Speciálně pedagogická péče (včetně orientační diagnostiky a péče o děti s SVP)
 • Poradenské konzultace pro žáky (osobní, rodinné, školní, vztahové problémy, neprospěch, apod.)
 • Spolupráce s učiteli (podpora v oblasti práce se žáky se speciálně vzdělávacími potřebami a se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí)
 • Poradenské konzultace pro rodiče (adaptační, výukové obtíže, výchovné, rodinné problémy, osobnostní zvláštnosti, školní zralost, vztahové potíže ap.)
 • Koordinace a metodické vedení pedagogických asistentů ve škole
 • Účast na zápisu dětí do prvních tříd a orientační diagnostika školní zralosti
 • Úzká spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a dalšími institucemi