TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY


Speciální pedagog

Mgr. Bc. Pavla Tlustošová

  • tel: 547218165
  • email: pavla.tlustosova@zslabska.cz
  • konzultace každý den dle domluvySlužby školního speciálního pedagoga:

  • Speciálně pedagogická péče (včetně orientační diagnostiky a péče o děti s SVP)
  • Poradenské konzultace pro žáky (osobní, rodinné, školní, vztahové problémy, neprospěch, apod.)
  • Spolupráce s učiteli (podpora v oblasti práce se žáky se speciálně vzdělávacími potřebami a se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí)
  • Poradenské konzultace pro rodiče (adaptační, výukové obtíže, výchovné, rodinné problémy, osobnostní zvláštnosti, školní zralost, vztahové potíže ap.)
  • Koordinace a metodické vedení pedagogických asistentů ve škole
  • Účast na zápisu dětí do prvních tříd a orientační diagnostika školní zralosti
  • Úzká spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a dalšími institucemi