TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY


Školní psycholog

Mgr. Kristýna Faltová

Služby školního psychologa:

  • individuální práce se žáky (diagnostika při vzdělávacích a výchovných problémech, podpora při osobních, rodinných, somatických aj. potížích),
  • diagnostika a poradenství při volbě povolání,
  • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • skupinová práce se žáky,
  • práce s třídními kolektivy,
  • metodická práce pro pedagogy,
  • psychologické poradenství pro rodiče,
  • realizace krizových intervencí,
  • příprava a realizace preventivních programů školy.