TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY


Školní psycholog

Mgr. Silvie Kovářová

 • tel: 702 020 095
 • email: psycholog@zslabska.cz
 • konzultace po domluvě:
  • pondělí: 7.30 – 16.00
  • středa:  13.30 - 17.30
  • pátek: 7.30 – 16.00

Služby školního psychologa:

 • individuální práce se žáky (diagnostika při vzdělávacích a výchovných problémech, podpora při osobních, rodinných, somatických aj. potížích),
 • diagnostika a poradenství při volbě povolání,
 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • skupinová práce se žáky,
 • práce s třídními kolektivy,
 • metodická práce pro pedagogy,
 • psychologické poradenství pro rodiče,
 • realizace krizových intervencí,
 • příprava a realizace preventivních programů školy.