Vážení rodiče,

velmi rádi bychom Vás informovali o nadstandardní organizaci výuky anglického jazyka na naší škole, pro kterou byly vytvořeny podmínky i díky získané dotaci z evropských fondů.

V každém ročníku jsou vytvořeny výběrové skupiny žáků (Active classes), kteří se budou výuce AJ věnovat intenzivněji.

Předpokladem pro přijetí dítěte do nadstandardních skupin bude:

 • zájem dítěte pracovat doma nebo v nově vybavené školní knihovně a studovně pod vedením učitele Aj 
 • přihlédnutí k dlouhodobému pracovnímu přístupu a studijním výsledkům v anglickém jazyce
 • úroveň angličtiny, která bude ověřena krátkým písemným testem (v případě 2. tříd ústním)
 • podpora od svých nejbližších

 

Všichni žáci, nejen ti zařazení ve výběrových skupinách, mají možnost využívat nadstandardní zázemí a metody pro výuku anglického jazyka. Výuka probíhá:

 • už od 1. třídy, od 4. třídy mají žáci 4 hodiny Aj týdně
 • aktivněji, zábavněji
 • s možností využití internetu a slovníků na PC přímo v hodinách
 • s častější prací na interaktivní tabuli (takto vybavené učebny jen pro výuku Aj)
 • v moderní jazykové sluchátkové učebně (jedna z mála na základních školách v ČR)
 • s výukou v nově vybudované knihovně
 • s možností konverzace s rodilým mluvčím (letos Andre Bienvenu z New Orleansu  v USA)