Konzultační hodiny pedagogů 

V případě konzultace rodičů kontaktujte učitele zprávou v Edookitu.

Konzultační hodiny jsou vyhrazeny žákům k vysvětlení probíraného učiva.

Pedagog                   den                      čas                        
Andrášik čtvrtrek 7:00 - 7:45
Cendelínová čtvrtek 7:00 - 7:45
Čepeláková středa 12:45 - 13:30
Doubravská středa 13:00 - 13:30
Gregor pondělí 13:40 - 14:25
Grižáková čtvrtek 12:45 - 13:30
Havlíková čtvrtek 12:45 - 13:30
Horáčková pátek 7:00 - 7:45
Horáková D. úterý 14:00 - 14:45
Horáková R. pátek 14:00 - 14:45
Chudá středa 12:45 - 13:30
Ježová úterý 7:00 - 7:45
Jůdová úterý, středa  7:20 - 7:40, 11:50 - 12:10  
Kalusová úterý 13:35 - 14:20
Klečková úterý, pátek 7:35 - 8:00, 7:30 - 7:50
Kolajová pátek 7:00 - 7:45
Kolomazníčková čtvrtek 12:45 - 13:30
Kubová čtvrtek 7:00 - 7:45
Marková úterý 13:30 - 14:15
Mařík čtvrtek 12:45 - 13:30
Nizner pátek 7:00 - 7:45
Pardyová čtvrtek 13:45 - 14:30
Pěčková pondělí 13:45 - 14:30
Rajsnerová čtvrtek 12:45 - 13.30
Růžička úterý 12:45 - 14:30
Říhová úterý 14:00 - 14:45 
Smékalová pondělí 13:30 - 14:15
Soukupová pátek 7:00 - 7:45
Strnad úterý 7:00 - 7:45
Svobodová Alena úterý  7:00 - 7:45
Svobodová Aneta čtvrtek 13:45 - 14:30
Šidáková úterý 12:45 - 13:30
Špalková čtvrtek 7:00 - 7:45
Tlustošová čtvrtek 13:35 - 14:20
Toušková pátek 7:10 - 8:55
Vodicová středa 11:50 - 12:45
Vrbasová pondělí 14:00 - 14:45
Zatloukalová čtvrtek 12:45 - 13:30
Zemanová pondělí 14:30 - 14:50, 15:25 - 16:00