Rozdělení dětí do jednotlivých oddělení šk. rok 2021/2022:

1. oddělení - vychovatelka Hana Spěváková - 1.herna ŠD, zvonek DRUŽINA 1 - tř. 3.C + část 3.A - hana.spevakova@zslabska.cz  

2. oddělení - vychovatelka Eva Bučková - 2.herna ŠD, zvonek DRUŽINA 2 - tř. 2.B + část 2.C - eva.buckova@zslabska.cz

3. oddělení - vychovatelka Adela Darivčáková - 3.herna ŠD, zvonek DRUŽINA 3 - tř. 2.A + část 2.C - adela.darivcakova@zslabska.cz 

4. oddělení - vychovatelka  Jarmila Jurčeková - 4.herna ŠD, zvonek DRUŽINA 4 - tř. 4.A, 4.B, 4:C  jarmila.jurcekova@zslabska.cz

5. oddělení - vychovatelka Bc. Pavlína Janalíková - 5.herna ŠD / I.respirium pavilon A /, zvonek DRUŽINA 5 -  tř. 1.C + část 1.A

                                                                           - pavlina.janalikova@zslabska.cz 

6.oddělení - vychovatelka Helena Dzuracká - 6.herna ŠD / I.respirium pavilon A /, družina ZVONEK 6 - tř. 3.B + část 3.A

                                                                 -  helena.dzuracka@zslabska.cz

7.oddělení - vychovatelka Marie Vaculíková - 7.herna ŠD / I.respirium pavilon A /, družina ZVONEK 7 - tř. 1.B + část 1.A

                                                                 -  marie.vaculikova@zslabska.cz