Rozdělení dětí do jednotlivých oddělení šk. rok 2021/2022:

1. oddělení - vychovatelka Hana Spěváková - 1.herna ŠD, zvonek DRUŽINA 1 - tř. 3.B + 4.A - hana.spevakova@zslabska.cz  

2. oddělení - vychovatelka Marie Vaculíková - 2.herna ŠD, zvonek DRUŽINA 2 - tř. 2.C + část 2.A - marie.vaculikova@zslabska.cz

3. oddělení - vychovatelka Bc.Pavlína Janalíková - 3.herna ŠD, zvonek DRUŽINA 3 - tř. 1.A + část 1.C, 4.B - pavlina.janalikova@zslabska.cz  

4. oddělení - vychovatelka  Eva Bučková - 4.herna ŠD, zvonek DRUŽINA 4 - tř. 1.B +  část 1.C, 4.B - eva.buckova@zslabska.cz

5. oddělení - vychovatelka Adela Darivčáková - 5.herna ŠD / I.respirium pavilon A /, zvonek DRUŽINA 5 -  tř. 3.A, 3.C + část 4.B

                                                                           - adela.darivcakova@zslabska.cz 

6.oddělení - vychovatelka Helena Dzuracká - 6.herna ŠD / I.respirium pavilon A /, družina ZVONEK 6 - tř. 2.B + část 2.A, 4.B

                                                                 -  helena.dzuracka@zslabska.cz