PF 2024

Základní škola Labská přeje všem rodičům, zákonným zástupcům a svým zaměstnancům šťastné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku 2024.

Vánoční dílny

V pondělí 11. prosince se v odpoledních hodinách sešli žáci s rodiči v naší škole na Adventních dílnách.

Vánoční pečení žáků 1.B

Naši prvňáčci už umí péct vánoční cukroví!

Lipka

Žáci 6. ročníku se dnes zúčastnili programu Lipky "Potravní vztahy a fotosyntéza".

Naše škola žije sportem

Přehazovaná, florbal, futsalová liga. Máme spoustu nadaných dětí.

Adventní věnce

Stejně jako předchozí rok se i letos naše školní jídelna proměnila ve vánoční dílnu.

Pozvánka na vánoční dílničky

Akce pro 1. stupeň

Plavání pro radost

I v tomto školním roce probíhá v rámci školní družiny plavecký kroužek.

Dopis pro rodiče - stávka 2023

Dopis pro rodiče - stávka 2023

Motýlí odpoledne s družinou

Děti z 2. oddělení navštívily Papilonii.