Ředitelské volno

5.6.2019 10:26

Ve dnech 24. - 28. 6. 2019. Vice info po rozkliknutí.


Vážení rodiče,

v souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy z technických důvodů ve dnech 24. – 28. 6. 2019 ŘEDITELSKÉ VOLNO.

Provoz školní družiny bude zajištěn ve dnech 24. a 25. 6. 2019 od 7,00 hod. do 16,30 hod. Ve dnech 26. - 28. 6. 2019 bude provoz upraven dle zájmu. Zájem o školní družinu v průběhu ředitelského volna je nutné nahlásit vedoucí školní družiny nejpozději do 11. 6. 2019 odevzdáním vyplněného formuláře, které děti obdržely v družině, dne 13. 6. 2019 bude oznámen provoz školní družiny ve dnech 26.-28.6.2019. Stravování pro družinové žáky bude pro zájemce zajištěno ve školní jídelně za plnou nedotovanou cenu.