Adaptační program pro žáky 6. ročníku

6.10.2022 20:23

Žáci 6. ročníku si společně s pedagogy užili adaptační dopoledne plné her a aktivit na podporu soudržnosti a vzájemného poznávání se.


Ve dnech 20 - 21. září proběhlo na školním hřišti adaptační dopoledne pro žáky 6. ročníku. Cílem programu bylo posílení vzájemné spolupráce a důvěry ve skupině, jako i seznámení s třídními učiteli a členy školního poradenského pracoviště. To vše za pomocí outdoorových her a zábavy.

Žáci tak na začátku školního roku mohli více prohloubit své sociální vazby ve třídě, lépe poznat vlastní schopnosti a dovednosti, nalézt své místo ve skupině a co nejrychleji se zapojit do náročnějšího způsobu výuky na druhém stupni.

Ze zpětné vazby a níže přiložené fotodokumentace, je patrné, že si společně strávený den všichni dosyta užili.

za tým školního poradenského pracoviště,

Mgr. Kristýna Faltová

Školní psycholožka ZŠ Labská