Den otevřených dveří ZŠ Labská

24.3.2020 15:00

Z důvodu mimořádných opatření byl Den otevřených dveří na ZŠ Labská ZRUŠEN. V článku, který naleznete spolu s fotodokumentací po kliknutí na kolonku "více", si můžete alespoň přečíst, co nového se nám podařilo na škole vybudovat a jak se podařilo modernizovat prostory.


Za přispění obce a financí z evropských fondů došlo k celkové modernizaci informačních technologií jak kabelově, tak prostřednictvím WIFI sítě. Byly vybudovány dvě nové učebny informatiky, které se nyní mohou chlubit novým nábytkem, počítači i dataprojektory s interaktivními tabulemi. Z důvodu zvukotěsnosti a stability se opravily také příčky mezi jednotlivými učebnami informatiky. V místnostech byla zrenovovaná elektroinstalace, vybudovaná zcela nová serverovna, která umožní velmi rychlý přenos internetu po celé škole, a zřídilo se propojení s dalšími rozvaděči obstarávajícími rovněž optické kabely.

Součástí rekonstrukce bylo rovněž přebudování dvou odborných učeben – fyziky a chemie – společně s odpovídajícími kabinety. Všechny uvedené místnosti dostaly nový nábytek, kabinety byly částečně dovybaveny novými, moderními pomůckami. Součástí specializovaných učeben se stalo nejen nové LED osvětlení, ale také interaktivní panel o úhlopříčce 190 cm, který může být ovládán digitálním perem i dotykem a patří v současné době k nejmodernějším vyučovacím prvkům.

V neposlední řadě je třeba zmínit, že součástí projektu bylo i vybudování bezbariérového WC na 2. stupni naší základní školy.

ZŠ Labská uvedenou modernizací získala pro další roky nejen rychlé a kvalitní internetové připojení, bez něhož se současné vzdělávání neobejde, ale může nabídnout svým žákům  další specializované prostory pro výuku. Vyučování tím bude mnohem názornější, odpovídající nejnovějším trendům v edukativním procesu i požadavkům dnešního světa.

Nesmíme zapomenout zmínit zatím poslední novinku, jakýsi náš „vánoční dárek“. Tím se stala zbrusu nová kuchyňka, která potěšila děti i vyučující obou stupňů. Menší děti ji budou využívat při hodinách pracovních činností či v rámci zájmového kroužku, starší děti v ní už  během hodin pracovních činností vařily.