Dopis pro rodiče - stávka 2023

22.11.2023 15:37

Dopis pro rodiče - stávka 2023


Vážení rodiče,

chci vás informovat, že se naše škola připojí k plánované jednodenní výstražné stávce v pondělí dne 27. 11. 2023. Znamená to, že škola bude pro žáky po celý den uzavřena, pokud politická jednání nepřinesou řešení, které by stávku zažehnaly.

Jsem si vědom, že uzavření školy řadě z vás způsobí komplikace. Tento krajní krok není však tentokrát o nás – pracovnících, ale spíše o celkově neudržitelné situaci ve školství, její nekoncepčnosti, nepromyšlených změnách a celkové nejistotě.

Znepokojují nás zejména náhlé a časté změny, které (pokud se uskuteční), budou mít jednoznačně negativní dopad na vzdělávání a dotknou se žáků a kvality vzdělávání.

Stávkou chceme zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství. Chtěli bychom mít možnost nadále rozvíjet děti v jejich nadání, dělit hodiny a pracovat s žáky aktivně. Chceme zachovat asistenty ve třídě, ti jsou více než potřeba vzhledem k tomu, že jsou ve třídách také žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Nepřejeme si, aby byl zvyšován počet žáků ve třídách nebo abychom byli nuceni spojovat třídy. Přejeme si, aby bylo možné odpovídajícím způsobem finančně ohodnotit paní kuchařky, uklízečky, provozní zaměstnance a udržet je na stávajících pozicích. 

 

Vážení rodiče,

současná situace nás nutí k tomuto krajnímu kroku, neboť proklamovaná priorita vlády – vzdělávání - zatím bohužel zůstává jen na papíře a v prohlášeních, nikoli v koncepční a systematické práci řídících orgánů.

 

Doufáme, že nás pochopíte a podpoříte nás v tomto rozhodnutí.

 

V Brně dne 20. 11. 2023                                                                             Michal Dlouhý, ředitel školy