Edukační program Moravské zemské knihovně

30.10.2022 10:13

Žáci 8.D navštívili edukační program Kriticky ohrožené jevy našich nářečí v MZK v Brně.


V polovině října navštívila třída 8.D edukační program Kriticky ohrožené jevy našich nářečí v Moravské zemské knihovně v Brně. V úvodu jsme byli seznámeni s prací odborníků z dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR. Kromě základních údajů, které se týkají našich nářečí, jsme se dozvěděli i plno zajímavostí, např. kde létá sluníčko a kde beruška, kam si můžete zajet pro syrečky a kam pro tvarůžky. Děti si zcela určitě nejvíce užily tematický kvíz. V závěru jsme si mohli vyzkoušet, jakým způsobem probíhá nářeční výzkum. Tuto krásně připravenou akci jsme pak zakončili návštěvou související výstavy.

                                                                                                                                                                                                                      Mgr. Jana Chudá