Informace pro rodiče nově příchozích žáků do 6. ročníku

27.8.2021 08:34

Veškeré informace naleznete po rozkliknutí.


Vážení rodiče, milí žáci,

níže naleznete informace k nástupu do nové školy.

Sraz před školou po půl osmé, žáky si vyzvedne paní učitelka třídní Cendelínová Martina a 7:45 odcházejí všichni společně do třídy.

Rozvrhy dostanou žáci v papírové podobě první den.

Dětem bude 1. září rozdán dotazník k vyplnění kontaktních údajů na žáka a rodiče. Je třeba založit  emailovou adresu i pro žáka, aby se mohl přihlašovat do elektronické ŽK.  Po zadání údajů do systému budou žákovi i rodičům odeslány na e-mail přístupové údaje do edookitu (elektronická žákovská knížka). Jak pracovat s edookitem najdete na uvedené adrese -https://www.youtube.com/watch?v=MUpx1bkeyRI

Informace k přihlašování obědů jsou k dispozici na webových stránkách školy - https://www.zslabska.cz/provozni-rad-1

 

Těšíme se na děti i na budoucí spolupráci s Vámi.

S pozdravem

Lenka Smékalová,  zástupkyně pro druhý stupeň