Jaro v 1.C

1.5.2022 21:27

Přicházející jaro slavili žáci 1.C několika různými aktivitami. Podívejte se, jak se jim dařilo :)


Ač bylo ve středu 30.3. sychravo, tak do 1.C opravdu přišlo jaro. Žáci diskutovali o tom, co se děje na jaře v přírodě, také se seznámili s jarními květinami a ptáky. Ve volných chvílích pozorovali čápa při stavbě hnízda. V angličtině se naučili slovíčka s jarní tematikou. Společně si zasadili hrách a obilí, které už značně vyrostlo a květináče nyní zdobí okna třídy. Venku na žáky čekala jarní stezka, na které plnili zábavné úkoly a řešili tajenku. Nechyběla ani vycházka na koniklece. Projektový den žáci uzavřeli výrobou třídního herbáře z donesených rostlin, který společně vyzdobili.

 

Mgr. Kateřina Soukupová

třídní učitelka