Klima se mění s námi 8.D

1.1.2023 13:12

Poslední týden před Vánoci vyrazila třída 8.D do Lipky na výukový program Klima se mění s námi.


Žáci se dozvěděli, jak se globální změna klimatu projevuje, jak dopadá na dnešní život lidí. Zodpověděli jsme si otázku, co dělá lidstvo pro nápravu, jak se můžeme zapojit my sami. Seznámili jsme se s vybranými dopady na ekosystémy, vyzkoušeli jsme si také konferenci jako zástupci vybraných států. Prostor byl věnován i snížení skleníkových plynů v oblasti energetiky, dopravy, zemědělství a nakládání s odpadem. 

                                                                                                          Mgr. Jana Chudá