Masopust u druháčků

9.2.2021 10:01

Přečtěte si, jak probíhal Masopust ve 2. C.


Čtvrteční dopoledne patřilo zábavné výuce. Žáci 2. C se seznámili s tradicí ,,Masopust". Povídali jsme si o průvodu masek, vodění medvěda a oslavách této tradice. Žáci aktivně pracovali ve skupinkách a plnili společně zadané úkoly. V českém jazyce si žáci procvičili psaní i, y po měkkých a tvrdých souhláskách, řazení slov podle abecedy, doplňování slov na dané písmeno a shlédli krátkou pohádku ,,Jak to bylo o Masopustu". V matematice si upevnili pamětné sčítání do 100 a řešili slovní úlohy. V pracovních činnostech si žáci vyrobili záložku do knížky. Projektová výuka pokračovala i v družince, kde si s paní vychovatelkou nakreslili masku dle své fantazie.