Nástup žáků 1. stupně - pondělí 30. 11. 2020

23.11.2020 21:44

Bližší informace k nástupu žáků k prezenční výuce a organizaci školní družiny naleznete po rozkliknutí této zprávy.


Vážení rodiče,

vláda schválila nástup žáků celého 1. stupně základních škol od pondělí 30. 11. 2020. Níže zasíláme informace k organizaci.

1. Výuka bude probíhat v homogenních skupinách (žáci se nebudou spojovat s jinými skupinami). Vyjímku tvoří školní družina, kde se budou slučovat žáci po ročnících.

 

2. Žáci i zaměstnanci mají povinnosti nosit roušky ve všech prostorách školy. Proto doporučujeme každému dítěti na den alespoň 2 roušky + igelitový sáček na odkládání.

 

3. Ranní příchod do školy bude z důvodu dodržení doporučení MŠMT časově odstupňován. Prosíme, aby se žáci řadili do tříd již před školou na vyznačených bodech. Vyčkejte na příchod třídní učitelky!7:40 - společný odchod do školy 1. a 2. třídy
7:45 - společný odchod do školy 3., 4., a 5. třídy4. V průběhu vyučování se bude průběžně větrat z hygienických důvodu. Prosíme o dostatečně teplé oblečení vašich dětí.

 

5. Vyučování bude probíhat dle rozvrhu platného od 1. 9 .2020.


6. Výuka tělesné výchovy a plavání není povolena. Hodiny budou nahrazovány teoretickou výukou a venkovními vycházkami. Oblečte děti vhodně podle počasí v dané dny dle rozvhu.


7. Omluvenky z vyučování zasílejte Edookitem přímo třídní učitelce/vychovatelce dle pravidel školního řádu.

 

8. Provoz školní družiny bude v běžném režimu (ranní i odpolední část). Věnujte však pozornost rozdělení žáků do jednotlivých oddělení.

3.A Hana Spěváková 1. oddělení
3.B Helena Dzuracká 2. oddělení
2.A + část 2.C Bc. Pavlína Janalíková 3. oddělení
2.B + část 2.C Eva Bučková 4. oddělení
1.C + část 1.A Marie Vaculíková 5. oddělení
1.B + část 1.A Šárka Janoušková 6. oddělení
4.A + 4.B Adela Darivčáková 7. odděleníVyzvedávání dětí bude probíhat běžným způsobem. U vchodu školní družiny si zazvoníte na příslušné oddělení, které vaše dítě navštěvuje ( informace u zvonků ŠD).


DALŠÍ INFORMACE K PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY OBDRŽÍTE V PÁTEK DOPOLEDNE OD SVÉ PANÍ VYCHOVATELKY!Přejeme klidný zbytek dne a pevné zdraví

vedení ZŠ Labská