Nástup žáků 2. stupně - pondělí 30. 11. 2020

26.11.2020 14:48

Podrobné informace naleznete po rozkliknutí této zprávy.


Na základě rozhodnutí Vlády ČR je od 30. 11. 2020 povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně a žáků 9. ročníku základních škol. Žákům 6. - 8. ročníku je umožněna prezenční výuka v tzv. rotačním režimu, tj. střídání celých tříd po týdnu.

Provoz školy pro žáky 2. stupně od 30. 11. 2020

Rotační výuka

6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 8.B-prezenční výuka zahájena 30. 11. (navštěvují školu v sudý týden podle třídní knihy)

7.A, 7.B, 7.C, 8.A, 8.C-prezenční výuka zahájena 7. 12. (navštěvují školu v lichý týden podle třídní knihy)

Prezenční výuka probíhá podle platného rozvrhu, omezení hodin hudební výchovy, je zakázán zpěv. Tyto hodiny budou nahrazeny jinými aktivitami nebo procvičování Čj, Aj, M. Hodiny tělesné výchovy, povinně volitelné předměty a odpolední pracovní činnosti 7. ročník a 8. ročník vaření budou zrušeny.

Distanční výuka bude probíhat podle platného rozvrhu (v časech vyučovacích hodin) - online výuka, žáci budou mít na danou hodinu zadanou práci, kterou na konci hodiny odevzdají dle pokynů vyučujícího.

Nástup do školy

Příchod do školy bude umožněn od 7: 50 žákům 6. ročníků (7. ročníků) od 7: 55 žákům 8. B a             9. ročníků (8.A; 8.C). Žáci se řadí před školou po jednotlivých třídách, mají nasazenou ochranu úst a nosu a dodržují rozestupy. Do budovy školy je odvádí pedagogický dozor. Po vstupu do školy se v prostoru šaten zdržují nezbytně nutnou dobu, po celou dobu svého pobytu ve škole mají nasazenou roušku a důsledně dodržují zpřísněná hygienická opatření (mytí a dezinfekce rukou, rozestupy). Zákonný zástupce zajistí, aby žák měl ve škole minimálně dvě roušky a sáček na jejich uložení.

Stravování

Žáci, zúčastňující se prezenční výuky, mají nárok na oběd ve školní jídelně (oběd je automaticky přihlášen). Žáci při distančním vzdělávání mají oběd automaticky odhlášen.  Ti, co chtějí odběr obědů do jídlonosičů, si musí oběd přihlásit. Výdej obědů do jídlonosičů bude v době od 13:50 do 14:00 hodin. Vchod ze dvora.