Netradiční třídní schůzky ve 2.C

29.9.2022 10:29

Co to jsou netradiční třídní schůzky? Dozvíte se v tomto článku.


Třídní schůzky ve 2. C jsme pojali trochu netradičně. Schůzky neprobíhaly ve třídě, ale venku před jídelnou. Žáci si pro rodiče připravili milé překvapení. Nacvičili si námořnický taneček, který se moc líbil. Po krátkém programu čekalo žáky pasování na plavčíky. Získali pasovací list a námořnický průkaz. Po pasování si paní asistentka nachystala pro žáky a jejich sourozence zábavnou bojovku a šifru na školním hřišti. Po dobu hry se paní učitelka věnovala rodičům a předávala informace k organizaci školního roku a akcím, které nás čekají. Po skončení netradičních třídních schůzek jsme si opekli špekáčky a probíhali u ohně individuální konzultace. Děkujeme maminkách za mlsky, které nám upekly a panu Gagovi, za přichystání dřeva na oheň. Odpoledne jsme si všichni užili a těšíme se další společnou třídní akci.

 

Mgr. Kateřina Soukupová

třídní učitelka