Výuka žáků 1. a 2. tříd

12.11.2020 14:56

Organizační pokyny k prezenční výuce žáků 1. a 2. tříd naleznete zde.


Vážení rodiče,

vláda schválila nástup žáků 1. a 2. tříd základních škol od středy 18. 11. 2020. Níže zasíláme informace k organizaci výuky a provozu školní družiny pro tyto třídy.

1. Výuka i školní družina bude probíhat v homogenních skupinách (žáci se nebudou spojovat s jinými skupinami).
2. Žáci i zaměstnanci mají povinnosti nosit roušky ve všech prostorách školy. Proto doporučujeme každému dítěti na den alespoň 2 roušky + igelitový sáček na odkládání.
3. Ranní příchod do školy bude z důvodu dodržení doporučení MŠMT časově odstupňován. Prosíme, aby se žáci řadili do tříd již před školou na vyznačených bodech. Vyčkejte na příchod třídní učitelky.

7:40 - společný odchod do školy 1. tříd
7:50 - společný odchod do školy 2. tříd

4. V průběhu vyučování se bude průběžně větrat z hygienických důvodu. Prosíme o dostatečně teplé oblečení vašich dětí.
5. Vyučování bude probíhat od 8:00 do 11:30. Poté budou žáci přecházet do družiny.
6. Pokud budete chtít žáka vyzvednout ihned po vyučování bez oběda, je nutné tuto informaci předat paní učitelce třídní a své vychovatelce přes Edookit alespoň jeden den předem.
7. Omluvenky z vyučování zasílejte Edookitem přímo třídní učitelce.
8. Z organizačních důvodů nelze zajistit provoz ranní družiny.
9. Provoz odpolední družiny bude od 11:30 do 16:00.
10. Vyzvedávání dětí z odpolední družiny je možné v těchto časech:


po obědě 12:30 - 13:45
od 15:00 do 16:00


Vyzvedávání dětí bude probíhat běžným způsobem. U vchodu školní družiny si zazvoníte na příslušné oddělení, které vaše dítě navštěvuje ( informace u zvonků ŠD).

11. Rozdělení žáků do oddělení školní družiny:


1.A vychovatelka Adela Darivčáková - 5. oddělení
1.B vychovatelka Bc. Šárka Janoušková - 6. oddělení
1.C vychovatelka Marie Vaculíková - 2. oddělení
2.A vychovatelka Bc. Pavlína Janalíková - 3. oddělení
2.B vychovatelka Eva Bučková - 4. oddělení
2.C vychovatelka Hana Spěváková - 1. oddělení