Organizace výuky od pondělí 4. 1. 2021

31.12.2020 12:27

Vážení rodiče, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR zveřejnilo informace k výuce žáků základních škol vzhledem epidemiologické situaci. Od pondělí 4. ledna 2021 bude opět probíhat distanční forma výuky 3. - 9. ročníku základních škol. Pokyny k prezenční formě výuky a provozu školní družiny pro 1. a 2. tříd naleznete níže. Vedení ZŠ Labská


Pokyny pro 1. a 2. třídy:

1. Výuka i školní družina bude probíhat v homogenních skupinách (žáci se nebudou spojovat s jinými skupinami).

2. Žáci i zaměstnanci mají povinnosti nosit roušky ve všech prostorách školy. Proto doporučujeme každému dítěti na den alespoň 2 roušky + igelitový sáček na odkládání.

3. Ranní příchod do školy bude z důvodu dodržení doporučení MŠMT časově odstupňován. Prosíme, aby se žáci řadili do tříd již před školou na vyznačených bodech. Vyčkejte na příchod třídní učitelky.

7:40 - společný odchod do školy 1. tříd
7:50 - společný odchod do školy 2. tříd

4. V průběhu vyučování a o přestávkách se bude průběžně větrat z hygienických důvodu. Prosíme o dostatečně teplé oblečení vašich dětí.

5. Vyučování bude probíhat od 8:00 do 11:30. Poté budou žáci přecházet do družiny.

6. Pokud budete chtít žáka vyzvednout ihned po vyučování bez oběda, je nutné tuto informaci předat paní učitelce třídní a své vychovatelce přes Edookit alespoň jeden den předem.

7. Omluvenky z vyučování zasílejte Edookitem přímo třídní učitelce.

8. Z organizačních důvodů nelze zajistit provoz ranní družiny.

9. Provoz odpolední družiny bude od 11:30 do 16:00.

10. Vyzvedávání dětí z odpolední družiny je možné v těchto časech:
- po obědě 12,30 - 13,45hod.
- od 15,00 - 16,00hod.
Vyzvedávání dětí bude probíhat běžným způsobem. U vchodu školní družiny si zazvoníte na příslušné oddělení, které vaše dítě navštěvuje ( informace u zvonků ŠD).

11. Rozdělení žáků do oddělení školní družiny:
1.A vychovatelka Adela Darivčáková - 5. oddělení
1.B vychovatelka Bc. Šárka Janoušková - 6. oddělení
1.C vychovatelka Marie Vaculíková - 2. oddělení
2.A vychovatelka Bc. Pavlína Janalíková - 3. oddělení
2.B vychovatelka Eva Bučková - 4. oddělení
2.C vychovatelka Hana Spěváková - 1. oddělení