Organizace zahájení školního roku 2021/2022 - 1. třídy

27.8.2021 08:31

Veškeré informace naleznete po rozkliknutí.


Vážení rodiče,

dne 1. září 2021 nadchází 1. školní den pro vaše děti na základní škole. Vzhledem k epidemiologické situaci jsme nuceni upravit organizaci slavnostního zahájení ve školním atrium. Jak je napsáno v pokynech na webových stránkách školy, zákonní zástupci jsou povinni v prostorách školy (včetně atria školy) mít respirátor. Toto se nově vztahuje i na děti na této akci, v případě, že nesedí.

Za nepříznivého počasí se zahájení přesune za výše zmiňovaných hygienických opatření do školní jídelny.

 

Těším se na viděnou

 

vedení ZŠ Labská