Podzimní výuka ve 2.C

2.11.2022 09:32

Jak druháčci tráví podzim ve škole? Dočtete se v tomto článku.


Celý říjen jsme věnovali ročnímu období ,,Podzim". Během projektové výuky jsme řešili tematické úkoly ve všech předmětech (porovnávali velikosti listů, tvořili slovní úlohy, tvořili věty a určovali druhy vět, vytvářeli pětilístek, sledovali jsme proměny počasí, procvičovali jsme podzimní měsíce, povídali jsme si o stěhovavých ptácích, naučili jsme se recitovat básničku Podzim, kreslili jsme podzimní rostliny). Součástí projektu byl výukový program ,,Otevřená zahrada”. Během výukového programu žáci pekli chleba, vyráběli osvěžující nápoj z jablek, poznávali bylinky, učili se okrasné keře a poznávali domácí zvířata.
Získanou teorii z projektového dne jsme si ověřili na vycházce do obory Holedná. Určovali jsme listnaté stromy a jejich plody. Měli jsme možnost sledovat život divokých prasat. Povídali jsme si, proč se slaví Den stromů a jablek. Nechyběla tematická výuka, popis jablíčka, výroba jablíčkového kompotu a mnoho dalších zajímavých úkolů. Moc děkujeme za mlsky, které nám maminky nachystaly. A jak nám to šlo, můžete se podívat do fotogalerie.

 

Mgr. Kateřina Soukupová

třídní učitelka