Přírodovědná exkurze v Jedovnicích s žáky 7. ročníků

4.6.2023 06:00

Během tohoto týdne se žáci sedmých tříd zúčastnili přírodovědné exkurze v Jedovnicích v kempu Olšovec.


 

Žáci se během tří dnů seznámili s geografií a přírodou místního regionu. Zeměpisná část se zaměřila na kartografické znalosti s aplikací v terénu. Žáci si zaběhli trasu pomocí mapy na orientační běh. Během celodenního výletu se seznámili s historií a přírodními zajímavostmi místního regionu. Jednotlivá stanoviště žáci hledali pomocí GPS souřadnic, které nalezli v ukryté kešce. Přírodovědná část byla zaměřena na poznávání místní fauny a flory.