Projektový den o vodě ve 3.A

29.10.2021 20:23

Vyučování za měřené na téma "voda", jak se dařilo 3.A se dočtete v tomto článku.


Dne 18. 10. 2021 si žáci III. A třídy užili projektový den Voda - od pramene do oceánu. Děti získaly informace o koloběhu vody v přírodě a následně si kolektivně vytvořily jeho schéma - nástěnnou koláž. Dále se žáci ve třídě zabývali otázkami - Proč je voda pro celou Zemi tak důležitá? Kde vodu všude můžeme vidět? Jak vodu využívají lidé? Jejich nápady zachytili kresbou tuší a malbou temperovými barvami. Na závěr jsme si všichni dopřáli relaxační chvilku při poslechu symfonické básně Vltava od Bedřicha Smetany.

 

Mgr. Marika Lleshi

třídní učitelka