Seznam přijatých identifikátorů žáků do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

30.4.2021 09:45

Seznam naleznete v sekci "pro zájemce o studium - pro předškoláky".


Dobrý den,

 

rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout v kanceláři školy v pondělí 10. nebo ve středu 12. května 2020 od 13:00 do 16:00. Zákonný zástupce, který převezme rozhodnutí a prokáže svou totožnost občanským průkazem, musí být zároveň podepsán na zaslané Žádosti o přijetí.

 

Pokud máte požadavky na zařazení syna/dcery s kamarádem do jedné třídy, prosím, zašlete tuto informaci Mgr. Lucii Doubravské, zástupkyni ředitele pro 1. stupeň (doskoly@zslabska.cz) nebo sdělte při převzetí Rozhodnutí o příjetí. Pokusíme se Vám vyjít vstříc. Prioritou bude zařazení dětí z mateřských školek do společné třídy.

 

Další informace obdržíte při předávání rozhodnutí.

 

Mgr. Lucie Doubravská

zástupkyně ředitele pro 1. stupeň ZŠ