Spaní ve škole – 7.C

6.10.2022 20:33

Procházka večerním Starým Lískovcem a schovávaná ve tmě školních chodeb. Přečtěte si víc o „přespávačce“ 7.C.


Žáci 7.C se s paní učitelkou třídní a paní asistentkou ve čtvrtek 22.září sešli před školou chvilku po šesté hodině.

Na sedmou nám dorazila večeře v podobě voňavých pizz. Peníze na ně i na zítřejší snídani jsme si vydělali díky dobrovolnému vstupnému na naše červnové divadelní představení pro rodiče. Kolem osmé jsme se teple oblékli, popadli jsme baterky a vydali jsme se na procházku večerními ulicemi Starého Lískovce. Cesta k Jemelkovu mlýnu byla dost dobrodružná, ale všechny nástrahy jsme zdárně zvládli. Cestou ke škole jsme dokonce v trávě objevili ježka. Po návratu do ztichlé školní budovy jsme se moc těšili na schovávanou. Potom jsme si domluvili celoroční třídní hru a zalehli do spacáků.

                                                                                                                                                                                                         M. Cendelínová, TU 7.C