Střídavá výuka na 2. stupni ZŠ od 12. 10. 2020

12.10.2020 12:12

Podrobné informace naleznete po rozkliknutí.


Vážení rodiče,

na základě nařízení vlády bude na II. stupni ZŠ od 12. 10. 2020 do 23.10.2020 probíhat tzv. střídavá výuka (tj. týdenní střídání prezenční a distanční výuky). Podrobný rozpis tříd pro příští dva týdny a pravidla pro distanční výuku naleznete níže v přiložených dokumentech. Pro žáky docházející do školy na prezenční výuku se budeme snažit dodržovat daný rozvrh s minimálními úpravami, zrušena bude odpolední výuka. V rámci distanční výuky nebude probíhat výuka ani zadávání úkolů ve výchovných předmětech.

V době distanční výuky bude žákům zapisována neúčast na distančním vzdělávání podle přihlášení a komunikace s vyučujícími. Pokud se žák výuky nezúčastní, je třeba, aby rodiče absenci řádně omluvili. Žáci na distanční výuce mají obědy automaticky odhlášeny.

Vedení školy