Třída 1.C oslavila Den otců

10.8.2022 10:00

Tatínkové a děti si zasoutěžily v odpoledním programu k oslavě jejich velkého dne. Více se dočtete v tomto článku.


Den otců se letos slavil v neděli 19. června. Proto jsme si na pondělí 20. června přichystali pro tatínky překvapení. Přivítali jsme je krásnou básničkou a společně jsme se vydali na pohádkovou stezku, kde tatínci plnili zajímavé úkoly. Za každý splněný úkol získal tatínek pro své dítko jednu pohádkovou prašuli. Celkem každý mohl získat devět penízků, které si pak dítě směnilo v pohádkovém obchůdku např. za popcorn, lízátko a jiné dobroty. Po té na tatínky čekala galerie portrétů, které jim žáci nakreslili. Kdo se z tatínků na obrázku poznal, mohl si odnést domů na památku. Společné odpoledne jsme si moc užili a děkujeme maminkám za připravené dobrůtky, které mám přichystaly.

 

Mgr. Kateřina Soukupová

třídní učitelka 1.C