Úvod do lidských práv 8.A a 8.D

1.1.2023 12:23

Poslední předvánoční týden se žáci tříd 8.A a 8.D zúčastnili workshopů Amnesty International.


Prostřednictvím zážitkových aktivit, skupinové práce a diskuzí se seznámili se základními pojmy, které se týkají lidských práv, a Všeobecnou deklarací lidských práv. Děti si také vyzkoušely být v roli lidí, kterým jsou práva upírána. Děkuji Honzovi a Kláře z Amnesty International za profesionální vedení workshopů. 

                                                                       Mgr. Jana Chudá