Vánoce ve 2.C

7.1.2021 08:45

Jak prožili druháčci dny před vánočními prázdninami ve škole? Přečtěte si v tomto článku.


Poslední dny před vánočními prázdninami probíhalo ve třídě 2. C projektové vyučování na téma Vánoce. Ve třídě jsme si zavedli adventní kalendář našich skutků a přání, které jsme se snažili svědomitě plnit. Povídali jsme si o adventu a vánočních zvycích. Nechybělo ani seznámení se zvyky v anglicky mluvících zemích a se slovní zásobou na téma Vánoce. Přečetli jsme si pranostiky, vánoční příběhy o Ježíškovi, procvičili si zábavně počítání do 100 a řešili vánoční slovní úlohy. V dílničkách žáci vyrobili adventní věnce, andělíčky, zvonečky a svícny. Velká pochvala patří všem žákům za krásná přáníčka, která vyrobili a napsali vzkazy pro babičky a dědečky, kteří žijí v domově pro seniory.

 

Mgr. Kateřina Soukupová

třídní učitelka